به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
زولا

چشم انداز آب و هوای کشور طی نیمه دوم دیماه 96

جمعه 15 دی 1396 ساعت 21:54


خلاصه:

بررسی مدل های هواشناسی نشان می دهد که طی هفته های سوم و چهارم دیماه 96 همچنان برآیند بارندگی ها در بیشتر مناطق کشور نسبت به میزان نرمال بلند مدت کمتر خواهد بود، این میزان کاهش بارش ها در جنوبغرب و غرب کشور نسبت به مناطق دیگر پررنگتر خواهد بود. در بیشتر استانهای مرکزی و جنوبی کشور وضعیت بارشها نرمال تا کمتر از نرمال پیش بینی می شود. برآیند بارشها بر روی کرانه های دریا خزر و مناطقی از شمالغرب کشور (اردبیل) طی این مدت نرمال و بالاتر از حد نرمال بلند مدت خواهد بود. متوسط میانگین دما هوا کشور در طی این مدت بر روی نیمه غربی کشور بین 1 تا 2 درجه سلسیوس بالاتر از حد نرمال بلند مدت بوده که در بخش شمال غربی بارزتر می باشد. در نواحی مرکزی کشور نرمال تا 0.5 درجه سلسیوس بالاتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. در شرق سواحل خزر، شمال شرق و نیمه شرقی کشور دما هوا نرمال تا 1 درجه سلسیوس کمتر از حد نرمال بلند مدت می باشد.

 

ادامه مطلب ...

چشم انداز آب و هوای کشور طی 14 روز آینده (منتهی به نیمه اول شهریور 96)

جمعه 3 شهریور 1396 ساعت 16:35بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهند که طی 14 روز آینده استمرار حاکیمت توده هوا پرفشار جنب حاره را در سطح کشور خواهیم داشت، که نتایج آن بروز آب و هوایی خشک و بدون بارش (به استثنای استان های ساحلی خزر، نواحی شمالی آذربایجان ها و استان  اردبیل) در بیشتر استان های کشور خواهد بود.    •  هفته پیشرو (منتهی به 10 شهریور 96)؛  تا اواسط هفته (منتهی به سه شنبه 7 شهریور 96)، بارش های پراکنده در استان های ساحلی خزر ( کرانه های جنوب غرب و مرکز خزر) و  نقاطی از شمال استان های آذربایجان غربی و شرقی خواهیم داشت. علی رغم آنکه مدل های دمایی کاهش دما هوا را در بیشتر مناطق کشور تا روز یکشنبه 5 شهریور 96 نشان می دهند، از اواسط هفته پیشرو روند افزایشی دما هوا پیش بینی می شود که اوج این افزایش دما هوا بر روی بخش هایی از شمال غرب (بخصوص استان اردبیل) و دامنه های غربی رشته کوه البرز خواهد بود. روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 6 و 7 شهریور 96، اوج هوای گرم در بخش های شمالی کشور خواهد بود. ضمن تداوم  افزایش دما و استقرار هوای گرم در بیشتر مناطق کشورتا روزهای پایانی هفته پیشرو، از روز چهارشنبه 8 شهریور با نفوذ تدریجی زبانه های توده هوای پرفشار و تغییر سوی جریات بر روی نوار ساحلی خزر، روند نسبی کاهش دما هوا از سمت غرب دریا آغاز شده، این کاهش دما برای روز پنجشنبه و بویژه جمعه 10 شهریور در نوار شمالی کشور بخصوص نوار ساحلی نسبتا ملموس خواهد بود.

مجموع بارش 7 روزه منتهی به 10 شهریور 96، نشان می دهد که هسته بارش ها بر روی کرانه های دریا خزر (بخصوص سواحل جنوب غرب و جنوب غربی) واقع خواهد بود، در بیشتر مناطق کشور  به دنبال حاکمیت جوی آرام و پایدار، پدیده بارش پیش بینی نمی شود، ضمن آنکه برای نواحی از استان های واقع در شمال غرب، نواحی شمالی استان های زنجان، قزوین و جنوب غرب استان گلستان بارش های پراکنده ای دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در برخی از نواحی مرتفع در شمال استان هرمزگان، ارتفاعات در نوار غرب و جنوب غربی فارس و امتداد ارتفاعات در شمال استان بوشهر وقوع ناپایداری های محلی در طی نیمه اول هفته پیشرو (منتهی به سه شنبه 7 شهریور 96) پیش بینی می شود.

از نظر الگوهای دمایی، بطور کل در پهنه مرکزی ، شرقی، جنوب شرق و دامنه های جنوبی و جنوب شرقی زاگرس تمرکز دماهای خنک تر از نرمالی خواهیم داشت، این در حالی ست که همچنان در شمال غرب، بخش های غربی کشور به طور عمده دمای هوا گرمتر از نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. در نوار ساحلی خزر (علی رغم کاهش دما هوا در نیمه دوم  و بخصوص اواخر هفته پیشرو) نیز میانگین دما هفتگی (4 الی 10 شهریور 96) متمایل به بالاتر از حد نرمال خواهد بود.


  •  هفته دوم (منتهی به 17 شهریور 96)؛در طی 8 الی 14 روز آینده منتهی به جمعه 17 شهریور 96، همچنان وقوع بارش ها در نوار ساحلی خزر در پیش خواهیم داشت، بیشتر استان های کشور بدون بارش خواهند بود، ضمن آنکه وقوع ناپایداری های همرفتی به شکل نقطه ای و محلی در برخی از مناطق واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب استان فارس پیش بینی می شود.

دمای هوا در طی بازه 8 الی 14 روز آینده منتهی به 17 شهریور 96، روند افزایشی را در پیش خواهد گرفت، میانگین دما 7 روزه در این بازه زمانی نشان دهنده بی هنجاری مثبت دما در نیمه شمالی و مرکزی کشور بوده و در نواحی جنوبی تر و 1/2 جنوبی شرق کشور دماها به حد نرمال های بلند مدت نزدیک تر یا کمتر از نرمال می باشند.
ادامه مطلب ...

تحلیل نقشه های هواشناسی 14 روز آینده (طی هفته سوم الی چهارم آبان 1395) + نقشه ها

جمعه 14 آبان 1395 ساعت 21:27


بررسی نقشه های پیش یابی و آینده نگری نشان می دهند، کشور طی هفته های سوم و چهارم آبان 95 (14 روز آینده) تحت حاکمیت پر ارتفاع تراز میانی جو واقع خواهد بود که این شرایط با افزایش ساعات آفتابی و پایداری جو در بخش های مرکزی، شرقی و نیمه جنوبی کشور همراه بوده و ارمغان آن تداوم و استمرار آب و هوای خشک در این نواحی خواهد بود. بنظر می رسد که این شرایط با عبور موج های تراز میانی جو و فراهم آمدن نسبی شرایط منجر به وقوع ناپایداری های منجر به بارش های رگباری و پراکنده در بخش جنوب غرب، نواحی از غرب، دامنه های البرز و نوار شمالی کشور طی هفته سوم آبانماه خواهد شد.


از اواخر هفته سوم آبانماه با تعمیق تراف یک ناوه عمیق بر روی منطقه اروپا و گسترش آن به سمت عرض های جنوبی منجر به تشدید پر ارتفاع در سطح منطقه و ایران از سمت بخش های غربی خواهد شد، این پشته القائی طی غالب برهه هفته چهارم آبانماه 95 در سطح منطقه و ایران تسلط یافته که منجر به بالا رفتن متوسط دما هوا و تداوم شرایط خشکی بر روی نیمه جنوبی، مرکز و بخش هایی از جنوب غرب و غرب کشور خواهد شد.


http://up.iranjoman.com/images/ydslmdwvfuii3k5xx799.png


از نظر دمایی بطور کل الگوهای دما هوا در سطح کشور متاثر از شرایط تراز میانی و سطح زمین نشان دهنده فراتر از نرمال بودن آن خواهد بود. این فرانرمال دمایی طی نیمه اول هفته سوم آبانماه 95 با عبور امواج ناپایدار ناشی از موج تراز میانی از جنوب غرب و بخش های شمالی کشور منجر به کاهش نسبی و موقتی دمای هوا بخصوص در نواحی که در آنها بارش رخ می دهند، خواهد شد. بتدریج از اواسط این هفته، روند افزایش دمای هوا از سمت غرب کشور آغاز شده و با کشیدگی خطوط هم ارتفاع و نفوذ زبانه های پرفشار در بخش های شرقی چربش به سمت دماهای کمتر از نرمال پیش بینی می شود. بتدریج با تشدید پر ارتفاع جنب حاره از اواخر هفته سوم و طی هفته چهارم آبانماه 95 بر میزان دماها در غالب نواحی کشور افزوده خواهد شد. این افزایش دما در نوارشمالی کشور بسیار ملموس خواهد بود و بتدریج این افزایش دمای هوا بر روی نواحی شرقی کشور نیز تسلط خواهد یافت.


به نظر می رسد از اواخر هفته چهارم آبانماه 95 با ورود یک سامانه ناپایدار مجددا روند کاهش دما و بروز ناپایداری ها از سمت شمال غرب و بخش های شمالی کشور آغاز گردد.

 
ادامه مطلب ...