به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
رایتل

چشم انداز آب و هوای کشور طی 14 روز آینده (نیمه اول اسفند 95)

جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 22:05طی فعالیت سامانه بارشی اخیر که طی روز های گذشته در سطح کشور فعال بوده ست وقوع بارش هایی را بر روی سواحل دریا خزر، شمال شرق، شرق، جنوب شرق ، نیمه جنوبی و برخی از مناطق مرکزی کشور  را خواهیم داشت. شدت بارش در طی هفت روز آینده منتهی به جمعه 6 اسفند 95 بر روی نواحی از جنوب شرق استان کرمان و نقاطی از  بخش های مرکزی سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود. بر روی نیمه غربی  و دامنه های زاگرس بارش قابل توجهی در طی 7 روزه آینده منتهی به جمعه 6 اسفند دیده نمی شود. با حاکمیت این شرایط از اوایل هفته نخست اسفند ماه 95 تا روزهای واپسین، هوای سرد و غالبا بدون بارشی را در بیشتر نواحی کشور خواهیم داشت، عبور امواج ضعیفی از روز سه شنبه و همچنین روزهای پایانی هفته نخست اسفند 95 از جنوب غرب و جنوب کشور موجب می گردد که همچنان شرایط برای بروز برخی از رگبارهای خفیف و گذرا در این نواحی کم و بیش فراهم باشد.


ریزش هوای سرد شمالی بر روی سطح فلات کشور طی هفته اول اسفند ماه 95 سبب می گردد که در کل کشور میانگین دمای هوا در طی 7 روز آینده کمتر از میزان مقادیر بلند مدت واقع گردد. بیشترین سطح نابهنجاری دمایی بر روی دامنه های البرز غربی و شمال زاگرس شمل استان زنجان، کردستان، مرکزی، همدان، قزوین و در خراسان رضوی در شمال شرق پیش بینی می شود.با توجه به چشم اندازهای ترسیم شدن راجع به نحوه رفتار شاخص زیر فصلی حاره ای مادن جولیان (MJO) که در طی آن شاخص مذکور طی 5 الی 10 روز آینده در شاخص های 8 تا 1 خود واقع خواهد شد، شرایط برای سرکوب همرفت بر روی حوضه خلیج بنگال، آب های جنوب شرقی آسیا و در مقابل تقویت همرفت بر روی شمال آفریقا، دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و فلات ایران مهیا خواهد بود. این وضعیت به طور بالقوه شرایط را برای تشکیل همرفت را بر روی حوضه دریا سرخ و فلات ایران مناسب نموده و شرایط انقال رطوبت به سمت کشور را مساعد نشان می دهد. این وضعیت مولفه اقیانوسی هند به همراه چشم انداز وجود یک ناوه فعال دیگر موج غربی بر روی حوضه دریا سرخ در لایه تراز میانی جو، ما را بیش از پیش برای از سر گیری بارش ها بار دیگر در نیمه جنوبی، شرق و مرکز کشور امیدوار نموده است. 

 


ادامه مطلب ...

تحلیل آب و هوای کشور از منظر واکاوی آرایش الگوی تراز فوقانی، میانی، سطح زمین و نقش مولفه اقیانوس هند طی 7 و 8 الی 14 روز آینده

جمعه 17 دی 1395 ساعت 17:43


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که الگوهای حاکم بر لایه تراز 500 هکتوپاسکال به صورت گسترش فرود کم ارتفاع / ناهنجاری منفی ارتفاع لایه تراز میانی بر روی حوضه دریا سیاه تا شرق مدیترانه می باشد، که با گردش نابهنجار سیکلونی (چرخندی) در این مناطق همراه می باشد. رها ورد این وضعیت، تشکیل پشته القائی بر روی لایه میانی تا فوقانی جو (200-500 hpa)  با الگوی تراز میانی مداری - پشته ای در مرکز فلات ایران طی هفته سوم دی 95 بر روی سطح کشور می باشد. بنابر این چشم انداز کلی آب و هوا در طی هفته سوم دی 95 حاکمیت و تداوم الگوهای پایداری نسبی، افزایش تعداد روزهای با کاهش کیفیت هوای کلان شهرها و روند نسبی افزایش دمای هوا خواهد بود.


با تغییر الگوهای جو طی هفته چهارم دی ماه 95، بصورت  افزایش میزان ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی شرق مدیترانه، کاهش میزان انحنای خطوط هم ارتفاع و راستای جنوب غربی و همچنین نابهنجاری منفی ارتفاع تراز میانی بر روی حوضه دریا خزر و شمال غرب کشور موجب کاسته شدن از میزان شدت پر ارتفاع حاکم بر سطح کشور خواهد شد اما به طور کل میزان ارتفاع لایه 500 هکتوپاسکال بر روی سطح کشور تا میزان 30+ متر فراتر از نرمال های بلند مدت دیده می شود.


بنابر با توجه به چشم انداز 14 روز آینده، بنظر می رسد پای ثابت الگوهای آب و هوای کشور وجود پشته ارتفاعی واچرخند جنب حاره می باشد که از خلیج فارس تا دریا عمان نوسان مداری خواهد داشت. به همین سبب بواسطه فراهم نبود شرایط در لایه های میانی تا فوقانی جو و عدم ارتباط مناسب عوامل حاره با پارامترهای جریانات غربی معتدله وضعیت جهت بارندگی های موثر و نافع در سطح کشور مهیا نمی باشد.

 


ادامه مطلب ...

طی 14 روز آینده آب و هوای کشور تحت تقابل 2 توده آب و هوایی منطقه ناوه عمیق ورتکس قطبی (Vortex) و پر ارتفاع جنب حاره ای (STH)

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 22:14


طی 14 روز آینده آب و هوای کشور تحت تقابل 2 توده آب و هوایی منطقه ناوه عمیق ورتکس قطبی (Vortex) روسیه و پر ارتفاع جنب حاره ای خواهد بود.


http://up.iranjoman.com/images/4w4ry2umnpcij7mo4ztw.png


شدت و قدرتمندی یکی در مقابل ضعف و اضمحلال دیگری قانونی ست که به طور کل در ارتباط با پیشروی یا پیسروی ورتکس قطبی و یا جانب شمالی پشته پر ارتفاع جنب حاره ای بیان می گردد. در شرایط حال چشم انداز مدل های آب و هوایی نشان می دهند که در طی 14 روز آینده دست کم تا اواسط هفته چهارم آذر 95 (محدوده تقربی 22 الی 23 آذر 95) آب و هوای منطقه خاورمیانه و ایران تحت تسلط متناوب ورتکس قطبی حاکم بر روی روسیه می باشد که با گردش وسیع چرخندی (سیکلونی) به طور متناوب موج های کم ارتفاع متعددی را به سمت موقعیت کشور ما جابجا می نماید. رهاورد و عبور این امواج فراهم آوری ناپایداری ها منجر به بارندگی در نواحی مختلف کشور و نوسانات دمایی به شکل فراز و فرود های متوالی خواهد بود.


به نظر می رسد اگر الگوهای آب و هوایی فعلی پایدار باقی بمانند از اواسط هفته چهارم آذر 95 کشور تحت سیطره توده هوای پر ارتفاع جنب حاره قرار گرفته و بدین ترتیب کشور در زیر چتر نسبی پشته پراتفاع با عقب نشینی جبهه جنوبی ورتکس قطبی به سمت عرض های شمالی تر مواجه خواهد شد.

 


ادامه مطلب ...

تحلیل نقشه های هواشناسی 14 روز آینده (طی هفته چهارم مهر و هفته اول آبان 1395) + نقشه ها

جمعه 23 مهر 1395 ساعت 16:17

بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی طی دو هفته آینده (هفته چهارم مهر و هفته اول آبان 95) نشان دهنده فعالیت یک سامانه کم ارتفاع فعال شمالی از سمت روسیه می باشد که ضمن ایجاد جریانات گرادیان نصف النهاری شمالی بر روی عرض های بالا،  موجب حاکمیت توده هوای سرد بر روی نیمه شمالی و شرقی کشور خواهد شد. این هوای سردتر از نرمال از اواسط هفته چهارم مهر 95 در بخش های شمالی کشور مستقر شده و انتظار می رود طی هفته اول آبان نیز این های سرد در نوار شمالی، شمال شرقی کشور باقی بماند.


نفوذ هوای سرد با همراهی زبانه های توده هوای پرفشار سطح دریا از عرض های شمالی به روی سواحل دریا کاسپین موجب می گردد که بارش ها در نوار ساحلی شمال کشور تداوم و تشدید گردد. لذا هسته بارش در هفته چهارم مهر 95 بر روی جنوب غرب سواحل کاسپین و استان گیلان خواهد بود. این هوای بارانی همچنین بر روی سایر مناطق واقع در نوار شمالی کشور نیز پیش بینی می شود. در طی هفته اول آبان نیز بیشترین میزان بارش ها از جنوب غرب سواحل کاسپین شامل استان گیلان و غرب مازندران انتظار می رود.


در سایر نواحی کشور طی 14 روز آینده  به دلیل حاکمیت الگوی مداری جریانات به همراه افزایش ارتفاع ستون جو شرایط ایجاد ناپایداری منجر به بارش مهیا نخواهد بود.


http://up.iranjoman.com/images/51399fb4053tbyr9pfln.png

 


ادامه مطلب ...

تحلیل نقشه های هواشناسی طی هفته سوم و چهارم مهر 1395 + نقشه ها

جمعه 16 مهر 1395 ساعت 23:58


در این تحلیل به بحث و بررسی الگوهای حاکم بر جو طی هفته های سوم و چهارم مهر 95 خواهیم پرداخت و چشم اندازی از دما و بارش در طی این برهه ترسیم می نمائیم.


http://up.iranjoman.com/images/zz90qwq9t646s8agt4c.png


یک فریم برگزیده از مدل پیش یابی GFS از مجموع بارش سه ساعته منتهی به 12:30 روز پنجشنبه 22 مهر 95ادامه مطلب ...