به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پیش بینی آب و هوای کشور طی یکماه آینده (9 مهر الی 9 آبان97)

دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 01:11بررسی اطلاعات دریافتی از  داده های حاصل از پایش وضعیت اقیانوس ها نشان دهنده گسترش فاز گرم النینو شاخص ENSO، رخداد مثبت شاخص دو قطبی اقیانوس هند IOD، فاز سرد آبهای اقیانوس اطلس شمالی (الگوی مثبت سه قطبی)  و ... می باشد. الگوی بازتابش تشعشعات بر روی اقیانوس هند نشان دهنده افزایش میزان همرفت بر روی آفریقا و حوزه دریا سرخ و کاهش ابرناکی بر روی قاره دریایی - اندونزی بوده و شرایط مناسب جهت همگرایی دریا سرخ را در طی 15 روزه ماه اکتبر 2018 نشان می دهد.


 با توجه به آنالیز داده های مذکور به همراه الگوی آرایش تراز میانی جو به نظر می رسد میزان بارش بر روی بیشتر مناطق کشور نرمال و در برخی از مناطق فراتر از حد نرمال می باشد.الگوی ماه اکتبر از برونداد مدل توکیو (TCC)

بررسی  نقشه های مرتبط با چشم انداز الگوی ماه اکتبر (9 مهر لغایت 9 آبان 97) نشان دهنده فعالیت کم و بیش فراتر از حد نرمال کم ارتفاع شمال اطلس می باشد که این فعالیت با گسترش فرودهای بلند  تراز میانی جو به روی اروپا همراه خواهد بود. محل این فرودها گسترش توده هوای سرد شمالی خواهد بود. در منطقه مقابل، بر روی آسیا حاکمیت پرارتفاع تراز میانی جو به همراه گردش واچرخندی الگوی غالب می باشد. بر همکنش بین این دو ناحیه از اروپا و آسیا بر روی نصف النهار اروپای شرقی پدیده فرارفت گرم از دریا سیاه به سمت روسیه غربی می باشد که این چشم اندازه کاملا مطابق با انتظارات قبلی ما در خصوص وقوع بیهنجاری های مثبت دمایی بر روی اروپای شرقی می باشد.  
ادامه مطلب ...

پیش بینی یکماهه آینده آب و هوا کشور (9 مهر لغایت 9 آبان 1396)

جمعه 7 مهر 1396 ساعت 20:59پیش بینی یکماهه آینده آب و هوا کشور (9 مهر لغایت 9 آبان 1396)


بررسی الگو مدل های آب و هوایی نشان می دهند که بطور متوسط میزان ارتفاع تراز لایه 500 هکتوپاسکال بر روی بخش وسیعی از کشور تا 60 متر بالاتر از حد نرمال  و متوسط فشار سطح دریا تا 4 هکتوپاسکال کمتر از حد نرمال می باشد که بر روی بخش وسیعی از عربستان، شمال دریا سرخ و دریا مدیترانه تا 4 هکتوپاسکال بالاتر از حد نرمال بلند مدت می باشد. چنین الگویی، شرایط مناسبی را جهت بارندگی های موثر در سطح کشور فراهم نمی آورد.


بر روی مناطق شمالی آذربایجان ها، اردبیل، سواحل گیلان و مازندران طی یکماهه آینده بارش های حدود نرمال و فراتر از نرمال پیش بینی می شود. بر این اساس بر روی نواحی شمالی آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش ها نرمال و فراتر از نرمال بلند مدت پیش بینی می شوند.


برونداد پیش یابی بارندگی ماه اکتبر 2017 از سه مدل CFS، ECMWF و JMA؛ رنگ های گرم آنومالی منفی بارش و رنگ های سرد آنومالی مثبت بارش می باشند.


در بخش هایی از شمال غرب، دامنه های شمالی و مرکزی زاگرس، دامنه های البرز  بارش ها یکماهه آینده گرایش به کمتر از نرمال بین 12 تا 25 میلی متر را نشان می دهد. در استان گلستان، شمال شرق برای نیمه جنوبی آذربایجان ها، کردستان، همدان، قزوین، مرکزی، البرز، تهران، قم، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان بارندگی ها در مجموع کمتر از نرمال بلند مدت پیش بینی می شود.


در سایر مناطق کشور مجموع بارندگی در محدوده نرمال واقع خواهد بود؛ در نیمه شرقی، مرکز و جنوب کشور بارش ها در مجموع در حد نرمال بلند مدت این مناطق ست.


ادامه مطلب ...