به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید

تحلیل سینوپتیک: خرم آباد با بارش 285.3 میلی متر رکورد فروردین 1395 / 25 استان میانگین بارش فراتر از نرمال

سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1395 ساعت 21:34ایستگاه خرم آباد با مجموع بارش 285.3 میلی متر  رکورد دار بالاترین میزان بارش  ثبت شده طی فروردین 1395 می باشد. استان لرستان با 207.7+ %  نرمال بیشترین نابهنجاری فراتر از نرمال بارش استانی را در سطح کشور به خود اختصاص داده ست.  از میان 31 استان کشور، 25 استان دارای میانگین بارش فراتر از نرمال طی فروردین 1395 می باشند. استان های لرستان، ایلام، همدان، کرمانشاه، مازندران و قم 5 رتبه برتر بارش استانی فراتر از نرمال فروردین 1395 را دارا می باشند.


 در این بین استان تهران درجایگاه 12 امین استان با  متوسط بارش فراتر از نرمال به میزان 79.1+ % نرمال جای دارد.


متوسط بارش های استانی فروردین 1395 در 6 استان کمتر از نرخ نرمال های بلند مدت بوده است، این استان ها عبارتند از: سیستان و بلوچستان، یزد، بوشهر، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان که بیشترین میزان کاهش متوسط بارش ها از آن استان سیستان و بلوچستان با 66.4 - % نرمال بوده است.به لحاظ دمایی، طی فروردین 1395با توجه به نقشه های معرف ناهنجاری های میانگین دمای بیشینه و کمینه روزانه، به طور کل در بخش های شرقی کشور و سواحل دریا خزر متوسط دمای هوا گرایش به فراتر از نرمال را نشان داده است این در حالی ست که بر روی بخش های غربی و نواحی از میانه جنوب کشور میانگین دما تمایل به کمتر از نرمال را طی یکماهه فروردین 95 داشته ست.

بر روی نواحی از استان کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ناهنجاری میانگین دما روزانه بین 0.6+ الی 1.5+ درجه سلسیوس بوده ست و بالاترین میزان میانگین بیشینه روزانه بر روی غرب استان کرمان و بخشی از جنوب استان سیستان و بلوچستان بین 35+ الی 40+ درجه واقع بوده ست.

بر روی نواحی از استان همدان، کرمانشاه و لرستان میزان نابهنجاری دما هوا تا 2.5- درجه سلسیوس نشان داده شده ست. کمترین میزان میانگین کمینه روزانه بر روی نواحی مرتفع دامنه های البرز در جنوب استان مازندران و گیلان، غرب  اردبیل و شمال استان سمنان قرار داشته ست. 

ادامه مطلب ...

پست ثابت (نقشه ها و مدل های هواشناسی آنلاین)

جمعه 8 آبان 1394 ساعت 08:26


تصویر ماهواره ای هواشناسی آنلاین (حرارتی)
هواشناسی کشاورزی شبکه ملی رادار ایران مدل های هواشناسی شاخص کیفیت هوا تهران شاخص فرابنفش