به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هشدار مهم: راند آخر، مونسون هند قوی تر می شود!

دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 21:17نکات این بخش:

 • تقویت بادهای جنوب غربی جت سومالی بر روی اقیانوس هند شمالی و افزایش گسیل رطوبت به ناحیه موسمی شبه قاره.
 • فاز شماره 4 تا 5 شاخص MJO در ماه سپتامبر در برگیرنده منطقه واگرایی تراز 200 هکتوپاسکال جنوب شرق آسیا که بیشتر نواحی آسیا و کل شبه قاره هند را در بر گرفته، با بی هنجاری منفی پتانسیل سرعت تراز 200 هکتوپاسکال در این مناطق همراه می باشد.
 • کمفشار فصلی در سطح منطقه گرایش به قوی تر از نرمال بلند مدت را نشان می دهد.مرکز پرفشار آزور و زبانه های شرقی آن بر روی دریا مدیترانه نرمال تا 1+ هکتوپاسکال قوی تر از نرمال می باشد، شاخص NAO طی ماه سپتامبر گرایش به مقادیر مثبت را نشان می دهد این فاز در تقویت فعالیت توده هوای موسمی هند نقش مثبتی را ایفا می نماید.
 • آنومالی SST ماه سپتامبر 2017، بر روی سرتاسر شرق تا مرکز حاره اقیانوس آرام بین 0.5- تا 1- درجه در نواحی معدودی تا 1.5- درجه سلسیوس، بر روی پهنه اقیانوس هند، میانگین SST نرمال تا 0.5+ درجه سلسیوس فراتر از نرمال بوده که در نواحی از آب های دریا عرب و شمال اقیانوس هند غربی تا 1+ درجه سلسیوس افزایش می یابد. میزان بی هنجاری میانگین SST در ناحیه نینو 3.4 طی ماه سپتامبر 2017 شرایط فاز خنثی - سرد ضعیف و وضعیت شاخص IOD نیز بیانگر فاز خنثی با گرایش ضعیف به مقادیر مثبت را طی ماه سپتامبر 2017 نشان می دهد. هر دو وضعیت شاخص در جهت تقویت موسمی شبه قاره طی ماه سپتامبر 2017 نقش مثبت دارند.
 • تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال بیانگر تقویت واچرخندی پرفشار فلات تبت طی ماه سپتامبر بوده؛ بر روی سرتاسر جنوب غرب  و جنوب آسیا میزان بی هنجاری تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال مقادیر مثبت را نشان می دهد، این مقادیر مثبت به منزله تقویت الگوی بی هنجاری واچرخندی تراز فوقانی و بالاسویی بی هنجار روباد جنب حاره آسیا نسبت به موقعیت نرمال آن طی ماه سپتامبر 2017 می باشد. الگوی واچرخندی قوی فلات تبت (یک واچرخند در لایه های فوقانی جو) بعنوان سیستم تهویه توده هوای موسمی شبه قاره نشان دهنده قوی تر از نرمال بوده فعالیت موسمی طی سپتامبر 2017 را نشان می دهد. 
 • هر دو مدل JMA و CFSv2 بیانگر بارش های نرمال تا فراتر از نرمال بر روی بیشتر مناطق شبه قاره هند، دریا عرب، عمان، جنوب پاکستان و بخش هایی از جنوب شرق ایران طی ماه سپتامبر 2017 می باشد.


مشروح پیش بینی مونسون طی ماه سپتامبر 2017 


نمودار نوسان شاخص موسمی شبه قاره هند در باز زمانی یکساله؛ خطوط آبی (میانگین نرمال بلند مدت شاخص موسمی هند)، خطوط قرمز رنگ میانگین مقادیر 5 روز متوالی شاخص و خطوط مشکلی به همراه دوایر تو خالی مقادیر روزانه شاخص را نشان می دهد. همانطور که از نمودار فوق دیده می شود بر اساس بلند مدت شاخص موسمی هند از اواسط ماه اوت روند نزولی (تضعیف) را در پیش خواهد گرفت.


بررسی جدیدترین خروجی مدل آب و هوایی JMA از مرکز آب هوایی توکیو (TCC) نشان دهند تقویت مجدد توده هوای موسمی هند در ماه سپتامبر 2017 (10 شهریور لغایت 9 مهر 96) می باشد. الگوی خاصی از مولفه های مختلف آب و هوایی در لایه تراز های پائینی تا فوقانی در این تغییر رویه فعالیت موسمی دخیل هستند که در این نوشتار سعی می گردد به زبانی هر چه ساده تر و مختصر به تشریح آنها پرداخته شود:


1- الگوی تابع جریان تراز 850 هکتوپاسکال (PSI850)

در چشم انداز الگوی میانگین و آنومالی تابع جریان تراز 850 ماه سپتامبر 2017، ما با یک منطقه وسیع از الگوی گردش نابهنجاری سیکلونی (نواحی آبی رنگ با مقادیر منفی) بر روی سرتاسر شمال آفریفا، خاورمیانه و غالب قاره آسیا همراه می باشد، از طرفی بر روی منطقه مرکزی اروپا الگوی گردش واچرخندی (آنتی سیکلونی) با رنگ کرم و مقادیر مثبت متمرکز می باشد. الگوی گردش سیکلونی بر روی خاورمیانه با یک مرکز گردش آنتی سیکلونی بر روی آب های جنوبی هند همراه می باشد بر هم کنش بین این دو الگوی سبب تقویت بادهای جنوب غربی بر روی سرتاسر اقیانوس هند شمالی به طرف شبه قاره هند می گردد. این بادها به جت سومالی معروف هستند که مسئولیت رطوبت آوری را به درون توده هوای فعال در منطقه موسمی هند بعهده دارند، تقویت این بادها در لایه های پائینی جو رطوبت منطقه را افزایش می دهد.


ادامه مطلب ...

پیش بینی فصلی پاییز 96: سال های آنالوگ مشابه با وضعیت احتمالی پاییز 96 با تاکید بر شاخص ENSO (شماره 3)

پنج‌شنبه 29 تیر 1396 ساعت 13:58


در پیش بینی فصلی پاییز 96 شماره 2، بر روی آخرین بروز رسانی های پیش یابی فصلی مدل های ECMWF و JMA داشتیم؛ ماحصل این بررسی ترسیم چشم انداز بارش های نرمال در بیشتر نواحی کشور طی سه ماهه اکتبر تا دسامبر 2017 و احتمال وقوع بی هنجاری های مثبت دمایی با تمرکز بر روی نواحی غربی و تا حدی جنوبی کشور بود. همچنین مدل JMA برای ماه اکتبر بعنوان آغازگری الگوهای پاییزه، امکان تشکیل شرایط واچرخندی قوی بسبب قوی تر شدن سلول پر ارتفاع جنب حاره ای بر روی ایران در ابتدای فصل را نشان داد.


در پیش بینی فصلی پاییز شماره 3 بر روی شناسایی سال های آنالوگ با تاکید بر چشم انداز آتی شاخص ENSO، مشابه با وضعیت احتمالی پاییز 96 تمرکز خواهیم داشت. سپس با تعریف این سال ها در وبسایت مرکز ملی پیش بینی محیطی (NCEP) پلات های مربوطه در خصوص بی هنجاری های ارتفاع تراز میانی (Z500)، متوسط فشار سطح دریا (MSLP)، بارش و دما برای این سال ها و برآیند کلی آنها ترسیم می گردد.


با توجه به میزان همبستگی های قوی بین میزان بارش و ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال با مولفه های مختلف شاخص انسو طی فصل پاییز، مبنای شناسایی سال های آنالوگ را بر روی شاخص انسو متمرکز می نمائیم.همانطور که ملاحظه می گردد، میزان ضریب همبستگی بین شاخص نینو 3.4 (بعنوان نمایه اقیانوسی انسو) و الگوی نابهنجار ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال طی میانگین سه ماهه اکتبر - دسامبر بر روی بخش وسیعی از ایران و منطقه 0.5- می باشد، که همبستگی قوی و منفی (رابطه معکوس)  بین SST ناحیه نینو 3.4 و میزان ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال را در منطقه و ایران نشان می دهد. از طرفی بین میزان بارش ها در بخش وسیعی از کشور طی سه ماهه اکتبر - دسامبر با تغییرات SST نینو 3.4 همبستگی قوی و مثبتی (رابطه مستقیم)  وجود دارد. در نتیجه از نقشه بالا می توان دریافت که با گرایش شاخص انسو به وضعیت گرم (ناهنجاری های مثبت SST نینو 3.4 و منفی شاخص SOI) میزان ارتفاع بر روی منطقه و ایران کاهش داشته و بر میزان بارش ها افزوده می گردد، الگوی همبستگی ها نشان دهنده قوی تر بودن این  رابطه طی ماه های مهر تا آذر (بخصوص مهر و آبان) می باشد. 


ادامه مطلب ...

تقویت غیر معمول النینو 16-2015 به دنبال آن تضعیف غیر منتظره لانینا !

جمعه 2 مهر 1395 ساعت 17:21

 نویسنده:Michelle L'Heureux

September 22, 2016

NOAA Climate.gov


این انیمیشن داده ماهیانه میانگین نابهنجاری دما سطح آب دریا (SST) در ناحیه نینو 3.4 در حاره اقیانوس آرام را نشان می دهد که یک موقعیت کلیدی برای نمایش نوسانات ENSO به شمار می رود. تداوم مقادیر مثبت بالاتر از 0.5+ درجه سلسیوس النینو و مقادیر منفی کمتر از 0.5- درجه سلسیوس وجود لانینا را نشان می دهد.


خط سیاه: مشاهدات نینو 3.4 (انسو) برای هرماه که مبدا شروع آن ژانویه 2015 و خاتمه آن اوت 2016 می باشد.


خطوط بنفش: هر خط نشان دهنده پیش بینی از یک مدل متمایز می باشد. 9 مدل در این انیمیشن نشان داده شده است که در آغاز هر ماه (6 الی 8 ام هر ماه) توسط محققان و سازمان های مختلف در سراسر آمریکای شمالی اجرا (Run)  می گردند.


سال و ماه گوشه سمت راست بالا نشان می دهد که چه تاریخی مدل ساخته شده است. ما به سبب پیش نگری هم ارز جمعی منابع، تمایل به بررسی مدل های مختلف را داریم. در پیش بینی آب و هوا، هیچ یک از مدل ها به وضوح بهتر از دیگری نبوده، به طوری که این اجازه می دهد ما به طور بالقوه طیفی از خروجی ها را مشاهده نمائیم.


خطوط خاکستری: پیش بینی های گذشته مدل را نشان داده که مبدا آن به ژانویه سال 2015 باز می گردد.http://up.iranjoman.com/images/gen9dg29gdbb0t4eb4.gif

میانگین شاخص نینو 3.4 از مدل های آب و هوایی گوناگون (خطوط بنفش) در غالب اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی (NMME)؛ مقادیر مثبت مداوم مساوی یا بزرگتر از 0.5+ درجه سلسیوس نشان دهنده النینو و مقادیر منفی مداوم مساوی یا کمتر از 0.5- درجه سلسیوس  منعکس کننده شرایط لانینا می باشد. خط سیاه مقادیر مشاهده شده گذشته شاخص نینو 3.4 بر اساس دوره های روزانه OISST بوده که به سبب دارا بودن شباهت بیشتر رزولوشن به مجموعه داده ها SST مدل NMME انتخاب گردید. خطوط خاکستری نشان دهنده پیش بینی دوره گذشته مدل از ژانویه 2015 می باشد. سال و ماه در گوشه بالا سمت راست زمانی ست که مدل اجرا (Run) و یا مقدار دهی اولیه (initialize) شده است. محور X سال و ماه هدف پیش بینی را نشان می دهد.

- رشد قوی النینو 2015 به خوبی توسط این مجموعه مدل ها پیش بینی شده بود، البته با چشم پوشی کردن از برخی مدل ها. اما به طور کل این پیش بینی دقیق و ماهرانه ترین چشم انداز از آخرین النینو بزرگ تاریخی سال های 98-1997 به شمار می رود.


- اوج قدرت نینو 3.4 در نوامبر 2015 (حداقل اندازه گیری شده توسط دیده بانی مجموعه داده های دقیق) عمدتا بالاتر از پیش بینی اغلب مدل ها بوده است، به عبارت دیگر  آنچه در واقعیت رخ داده است گرمتر از آنچه پیش بینی شد بود.

 


ادامه مطلب ...

در حالی که دما به اوج خود می­رسد، لا نینا ممکن است مقدمه­ ای بر هوایی خنکتر در سال 2017 باشد

سه‌شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 20:19Scott Sutherland

هواشناس/نویسنده علمی

 مترجم: مهرداد شهبازی 


پنجشنبه، ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶،  ۶:۰۳ PM


- افزایش دمای کره زمین

- ماههای با پوشش یخ اندک در قطب شمال افزایش یافت 

الگوهای نامعمول آب و هوایی


سال ۲۰۱۶ تاکنون رکوردهایی باورنکردنی را جا به جا کرده است، ولی نشانه ­هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ۲۰۱۷ ممکن است روند سه سال گذشته را بر هم بزند.NOAA و ناسا جدیدترین تحلیل های خود از دمای کره زمین را، برای ژوئن و نیمه نخست ۲۰۱۶ تاکنون، منتشر نمودند که بر این اساس دنیا در حال رکوردهای حتی بیشتری از حیث دما است.


 •    گرمترین ماه ژوئن به ثبت رسید؛ در مقایسه با متوسط قرن بیستم، افزایش دما آن ۰.۹۰oC+ بر طبق گزارش NOAA و ۰.۸۰oC+ بر طبق گزارش ناسا بوده است. (آژانس هواشناسی ژاپن آن را ۰.۷۶oC+ ثبت نموده، که برابر با رکورد ژوئن ۲۰۱۵ است)

 •     چهلمین ماه متوالی ژوئن با متوسط دمای آنومالی جهانی که آن را بالاتر از متوسط قرن بیستم قرار داد؛ بنا بر اعلام NOAA، که ژوئن ۱۹۷۶ آخرین ماه ژوئن با دمایی زیر متوسط قرن بیستم بود.

 •    ۳۷۸ مین ماه متوالی که دمای متوسط جهان بالاتر از متوسط قرن بیستم است؛ بر مبنای اسناد ثبت شده NOAA. دسامبر ۱۹۸۴ آخرین ماهی بود که زیر متوسط بود.

 •     گرمترین دوره زمانی ژانویه تا ژوئن که تاکنون به ثبت رسیده است؛ با افزایش ۱.۰۵oC+ دما نسبت به متوسط قرن بیستم، به گزارش NOAA.

 •     اکنون در نقطه اوج یک روند ۱۴ ماهه رکوردشکن گرمترین ماه ها؛ از مه ۲۰۱۵، طولانی ترین روند رکوردشکنی در سوابق ۱۳۷ ساله ثبت شده NOAA از دمای کره زمین تداوم یافته است (روند ۱۳ ماهه می ۲۰۱۶ رکورد قبلی بود).


بر مبنای مقایسه ناسا با سوابق دمایی بیش از قرن بیستم، نیمه نخست ۲۰۱۶ به رکورد دمای بیش از ۱oC نسبت به متوسط دست یافت.

 

مقایسه­ ای از شش ماه نخست هر سال، با ارجاع به شروع ثبت قابل اطمینان دما، در سال ۱۸۸۰. منبع: ناسا/انستیتو مطالعات فضایی Goddardدر جریان یک ارائه گزارش مطبوعاتی در روز سه ­شنبه، گوین اشمیت، مدیر انستیتو مطالعات فضایی گودارد وابسته به ناسا (NASA's Goddard Institute for Space Studies)، گفت: "که این رکورد با توجه به اهداف محدود ترسیم شده در توافقنامه جدید آب و هوایی پاریس در دسامبر ۲۰۱۵، که یک محدوده خوشبینانه۱oC  را برای گرم شدن زمین ناشی از فعالیتهای انسانی در مقایسه با دماهای دوران پیش از صنعتی شدن مطرح نمود، مسرت بخش ست."ادامه مطلب ...

الگوهای پربارش ماهیانه مهرآباد تهران؛ ماه ژانویه

پنج‌شنبه 17 تیر 1395 ساعت 02:37 • با تاکید بر بررسی شاخص های پیوند از دور موثر در ماه ژانویه و ارتباط آنها بر الگوهای فشار و ارتفاع جو( تعداد کل: 14 )
   1       2       3    >>