به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید

تفسیر تخصصی سونداژ مهرآباد در تاریخ 21 تیر 96 ساعت 12 زولو

چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 23:02


بررسی اطلاعات سونداژ ایستگاه مهرآباد تهران برای ساعت 12 زولو مورخ 21 تیر 96، حکایت از شرایط ناپایداری متوسط تا شدید برای شهر تهران را نشان می دهد. بررسی اندیس های ناپایداری بیانگر فراهم شدن شرایط برای ایجاد طوفان های تندری و شدید طی ساعات آینده و حتی برای فرا پنجشنبه 22 تیر 96 می باشد.

در این بررسی شاخص های همچون k، شاخص تهدید کننده هوای مخرب (SWEAT)، مجموع مجموع ها (TTI)، شوالتر (SI)، بالابری (LI)، شاخص انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی (CAPE)، شاخص انرژی مانع همرفتی (CIN) و ....مد نظر قرار گرفته اند که در ادامه به تفسیر آنها خواهیم پرداخت.


مقادیر اندازه گیری شده برای شاخص های مورد نظر طی اندازه گیری 12 زولو 21 تیر 96 به شرح ذیل می باشد:


Showalter index: -3.22

Lifted index: -3.42

SWEAT index: 271.98

K index: 41.90

Totals totals index: 54.80

CAPE: 278.65

CIN: -2.25

Equilibrum Level: 385.20

LCL: 645.3

LFC: 642.06

 hPa to 500 hPa thickness: 5881.00

Precipitable water [mm] for entire sounding: 29.40

   


ادامه مطلب ...

پست ثابت (نقشه ها و مدل های هواشناسی آنلاین)

جمعه 8 آبان 1394 ساعت 08:26


تصویر ماهواره ای هواشناسی آنلاین (حرارتی)
هواشناسی کشاورزی شبکه ملی رادار ایران مدل های هواشناسی شاخص کیفیت هوا تهران شاخص فرابنفش