به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پیش بینی آب و هوای کشورطی دسامبر 2015 ( 10 آذر الی 10 دی 94)

سه‌شنبه 10 آذر 1394 ساعت 00:30

طی یکماه آینده الگوی غالب در سطح کشور، سرمایش را بر روی ایران نشان می دهد. این سرمایش به سبب افزایش گردش واچرخند بر روی اروپا و چرخندی بر روی ترکیه (در غالب فرود شرق اروپا_ غرب روسیه) و شمالی شدن جریانات بر روی جنوب غرب آسیا می باشد که با افت ملموس دما طی یکماه آینده همراه خواهد بود، این فرود به ناحیه چرخندی ترکیه ختم می گردد. 


چرخندی ترکیه بتدریج طی برهه هفته دوم و سوم پنجره زمانی یکماهه (16 الی 29 آذر94) تقویت خواهد یافت سبب  افت ملموس و قابل توجه دما در سطح  غرب منطقه و ایران می گردد. به لحاظ بارشی به نظر میرسد بارش ها در بخش هایی از شمال غرب کشور، سواحل غربی خزر گرایش به بالاتر از سطح نرمال را نشان دهد، در سایر مناطق نیمه شمالی کشور ریزش ها در محدوده نرمال دیده می شوند که گرایش کلی به سمت فراتر از نرمال می باشد. طی هفته دوم برهه یکماه آینده ریزش ها در سطح کشور فراگیرتر شده و بر روی نواحی داخلی و مرکزی و بخش هایی از جنوب نیز رخداد بارش ها مثبت می شوند. طبق مدل های بلند مدت امکان گرایش به کاهش ریزش ها در بخش هایی از جنوب غرب و دامنه های زاگرس جنوب غربی محتمل می باشد. 


 


ادامه مطلب ...

پیش بینی آب و هوای کشورطی آذر1394

شنبه 30 آبان 1394 ساعت 23:07

طی آذر 94 وزن بارش ماهیانه بر روی نیمه دوم آن می باشد، به عبارت دیگر برآیند بارش ماهیانه طی آذر 94 سهم قابل توجهی در نیمه دوم ماه را خواهد داشت. از طرفی دیگر الگوی سرمایشی طی نیمه دوم این ماه و هفته آخر آن دیده می شود. این سرمایش در بیشتر مناطق کشور محسوس و قابل توجه بوده در بخش ها شمال شرق کشور بارزتر می باشد. 


میزان ریزش های آذر 94 در غالب مناطق کشور  در حد نرمال یا گرایش جزئی به کمتر از نرمال می باشد. این در حالیست که در بخش هایی از استان های شمالی و غرب کشور میزان ریزش ها نرمال با گرایش به بالاتر از نرمال را نشان می دهد.


 


ادامه مطلب ...

پیش بینی شماره 2 - چشم انداز زمستان 94 (ماه های نیمه دوم آذر، دی ، بهمن و نیمه اول اسفند 94)

چهارشنبه 27 آبان 1394 ساعت 21:27

بررسی نقشه ها و الگوهای بلند مدت از مرکز آب و هوایی ژاپن نشان می دهد که طی زمستان سال 94 در غالب مناطق کشو ر میزان ریزش های فصل در مجموع نرمال تا 1 میلی متر بالاتر از سطح نرمال پیش بینی می شود که برای نواحی از شمال خلیج فارس، بخش هایی از زاگرس مرکزی ، نواحی مرکزی و هچنین بخش هایی از البرز غربی میزان ریزش ها نرمال تا 1 میلی متر زیر نرمال برآورد می گردد. این گرایش جزئی به کاهش بارش ها غالبا طی در برهه نیمه دوم آذر تا نیمه اول دی ماه 94 رخ خواهند داد. 


انتظار بر این ست بارش های فصل بتدریج از نیمه دوم دی ماه تدریجاً افزایش پیدا کرده و طی نیمه دوم بهمن ماه سطح بارش ها در غالب نواحی کشور نرمال تا 1 میلی متر بالاتر از سطح نرمال باشد. بطور کل وزن اصلی بارش های فصل زمستان 94 بر روی نیمه دوم آن واقع می گردد.


متوسط درجه حرارت فصلی در بیشتر مناطق کشور نرمال تا 1 درجه بالاتر از سطح نرمال خواهد بود. طی نیمه دوم آذر لغایت نیمه اول دی ماه رخداد سرمایش بر روی بخش های غربی کشور انتظار می رود. بتدریج طی بهمن ماه افزایش دمای هوا غالب تر می گردد بطوری که بر روی بخش های شرق، شمال شرق و دامنه های البرز شرقی  بینی 1 الی 2 درجه سلسیوس بالاتر از سطح نرمال دیده می شود.


بنظر می رسد طی زمستان  94  الگوی غالب سرمایشی و رخداد یخبندان های طولانی محتمل نبوده اما امکان رویدادهای سرمایش دوره ای در بخش هایی از کشور دور از انتظار نخواهد بود.


با توجه به غالب تر بودن الگوی مرطوب طی نیمه دوم بهمن لغایت نیمه اول اسفند 94 احتمال رخداد برخی پدیده های حدی اقلیمی در سطح کشور پیش بینی می شود.


http://mehrdad3866.persiangig.com/mahaneh/940827/JMA%20NH%20Z500%20Tri%20month.png


 


ادامه مطلب ...

تفسیر نقشه های 5 روز آینده آب و هوای کشور (هفته چهارم آبان 94)

جمعه 22 آبان 1394 ساعت 09:03


طی اوایل هفته پیشرو که هفته آخر آبان 94 را شامل می گردد، الگوی غالب در سطح منطقه الگوی شمال غربی می باشد که مبین شرایط پایدار و سرد در سطح کشور بوده و عبور جریانات ناپایدار ناشی از گذر موج  عرض های بالاتر موجب بروز برخی پدیده های ناپایداری در نوا ر شمالی کشور می شود. این شرایط طی روزهای شنبه و یکشنبه در طول نوار شمالی کشور از نواحی شمالی آذربایجان شرقی و اردبیل در شمال غرب به سمت نوار ساحلی خزر و دامنه های البرز به سمت شمال شرق موجب افزایش ابر و بارش باران و برف می گردد. این شرایط به دلیل توسعه بیشتر تراف ناشی از یک مرکز ناوه با کانتر بسته 534 ژئوپتانسیل دکامتر در 1/2 شرقی نوار شمالی قوی تر ظاهر می گردد.


در این بین نقش بی بدیل دریای خزر در انتقال رطوبت به سمت خشکی حائز اهمیت می باشد.
اثرات ناشی از عبور امواج شمالی از اواخر روز جمعه 22 آبان 94 از نواحی شمالی آذربایجان شرقی و اردبیل ظاهر می گردد و دیری نخواهد پائید که به سوی نوار ساحلی کشور رخداد ابرناکی و ریزش باران پدیده غالب می گردد. در سطح زمین گسترش و حاکمیت زبانه های توده هوای پرفشار شرایط آنتی سیکلونی را بر روی خزر ایجاد می کند. این شرایط از پارامترهای حیاتی برای رخداد بارش ها در سواحل خزر محسوب می گردد. مرکز بسته با فشار مرکزی 1029 هکتوپاسکال روز شنبه بر روی شرق سواحل خزر مستقر شده که شرایط عمیقتر بارشی را در ضلع شرقی خزر شامل شرق استان مازندران و گلستان ایجاد می نماید. 

 
ادامه مطلب ...

تفسیر نقشه های هواشناسی و پیش بینی وضیت جوی کشور مورخ 17 آبان 94

شنبه 16 آبان 1394 ساعت 23:05

بررسی نقشه های پیش یابی، بیانگر شکل گیری الگوی پشته در منطقه اروپا طی روزهای آینده می باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می شود، پشته پرارتفاع از بخش جنوب غرب و جنوب مرکزی اروپا به سوی عرض های شمالی تر گسترش خواهد یافت این گسترش رو به قطب پر ارتفاع سبب جابجایی روباد جبهه قطبی به عرض های بالا در اروپا می گردد. نتیجه آنکه روباد در جانب شرقی ساختار پرفشار به سوی عرض های جنوبی تر در شرق قاره و در نهایت جنوب غرب آسیا می گردد.


هجوم هوای شمالی در بستر روباد جبهه قطبی و تضاد حرارتی که پیوسته در عرض های جنوبی تر بیشتر می گردد منجر به تعمیق بیشتر توده آب و هوایی حامل آن به سوی خاورمیانه می گردد. این توده آب هوای عمیق شده در نفوذ به منطقه وارد سیستم آب و هوای جنب حاره شده و به همرا سایر عوامل حاکم بر این عرض جغرافیایی سبب هدایت سیمای آب و هوایی جنوب غرب آسیا و ایران طی روزهای میانی و پایانی هفته جاری در دهه دوم آبان 94 خواهد شد. مهمترین تغییری الگوی ترسیم شده بر روی اروپا افزایش میزان ارتفاع ستون جو در ناحیه اروپای جنوبی _ جنوب مرکزی به سوی مرکز قاره و متقابلا کاهش ارتفاع تراز میانی جو بر روی منطقه جنوب غرب آسیا و ایران طی نیمه دوم هفته جاری می باشد.

 


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 311 )
<<    1       ...       59       60       61       62       63    >>