به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
رایتل

امروز شنبه 7 مرداد 96 اوج گرما ایران، نیمه دوم هفته هوا خنک می شود!

شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 21:43


با توجه به ورود موج هوای گرم به سطح کشور در بیشتر مناطق میانگین دما هوا افزایش پیدا کرده ست، بطوری که 30 مرکز استان دارای دمای بیشینه بالاتر از حد نرمال بلند مدت بوده اند. بالاترین بی هنجاری دما بیشینه ظهر دیروز 6 مرداد 96 را اردبیل با 7.9+ درجه سلسیوس به خود اختصاص داده ست. نمودار ذیل نشان می دهد بیشترین بی هنجاری مثبت دما در بروی نواحی غرب و شمال غرب کشور واقع هستند که این شرایط دقیقا مطابق با انتظارات بوده و در بخش های قبلی اطلاع رسانی شد. از میان 31 مرکز استان کشور تنها بندرعباس با بی هنجاری 0.8- درجه سلسیوس دارای دمای بیشینه خنک تر از میزان نرمال در روز 6 مرداد 96 را به خود اختصاص داده ست.


تهران نیز با 2.7+ درجه سلسیوس بی هنجاری مثبت دمای بیشینه، بعد از ظهر گرمتری را نسبت به حالت عادی این موقع از سال در 6 مرداد 96 تجربه کرد.اما یک خیر خوب داریم !


بر اساس آنچیزی که مدل های هواشناسی نشان می دهند ما در نیمه دوم هفته جاری کاهش ملموس دما هوا را خواهیم داشت. این کاهش دمای هوا از فردا یکشنبه 8 مرداد 96 در سطح کشور آغاز خواهد شد و تا روز چهارشنبه 11 مرداد 96 در بیشتر مناطق کشور تدام خواهد داشت.


ادامه مطلب ...

کدام استان ها در 10 روز آینده شانس پدیده بارش را خواهند داشت؟

جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 20:49بر اساس مدل احتمالاتی ECMWF درصد احتمال رخداد بارش های معادل 1 و 5 میلی متر و بالاتر از آنها طی 240 ساعت آینده منتهی به 16 مرداد 96  در نقشه های ذیل مشاهده می شوند؛ بر اساس این نقشه ها استان های واقع در شمال غرب، نوار ساحلی خزر، شمال شرق کشور و همینطور ارتفاعات در جنوب استان سیستان و بلوچستان، کرمان، شرق و شمال استان هرمزگان از 60 تا بیش از 90 درصد شانس تجربه پدیده بارش را طی 10 روز آینده منتهی به 16 مرداد 96 دارند


در سایر مناطق کشور احتمال تجربه بارش طی 10 روز آینده کمتر از 20 درصد خواهد بود.


همانطور که از نقشه درصد احتمال رویداد بارش های معادل 1 میلی متر و بالاتر طی 10 روز آینده دیده می شود، بر روی اکثر مناطق استان های ساحلی دریا خزر تا اواسط مرداد ماه جاری شانس رخداد بارش به بیش از 90 درصد بالغ می گردد، همچنین بر روی نقاطی از استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و نواحی شمالی خراسان رضوی شانس رخداد بارندگی ها 70 تا بیش از 90 درصد پیش بینی می شود. بر روی ناحیه موسمی جنوب سیستان و بلوچستان و امتداد شرق و شمال هرمزگان و جنوب استان کرمان شانس رخداد بارش ها بین 50 تا 80 درصد خواهد بود.

در نقشه احتمال مجموع بارش های 5 میلی متر و بالاتر طی 10 روز آینده بر روی سه استان گیلان، مازندران و گلستان غالبا این احتمال بیش از 90 درصد خواهد بود، بر روی نواحی از خراسان شمالی این احتمال تا 60 درصد در نقاط معدودی از شمال و شمال شرقی استان پیش بینی می شود. 


ادامه مطلب ...

پیش بینی شرایط مونسون 2017 طی یکماهه آینده (Aug. 2017)

جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 12:37با توجه به آخرین برونداد مدل های پیش یابی، طی یکماهه آینده (Aug.2017) بر روی کل شبه قاره هند، آب های دریا عرب و اقیانوس هند بی هنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 همتوپاسکال استقرار خواهد داشت. متوسط میزان فشار سطح دریا (MSLP) بر روی پهنه فلات ایران تا 2.5+ هکتوپاسکال بالاتر از مقدار نرمال بوده و تضعیف زبانه های کمفشار فصلی را نشان می دهد. بر روی دریا عمان، بخش هایی از دریا عرب، نیمه شمالی _ مرکز هند و جنوب پاکستان بطور میانگین تا 0.5+ هکتوپاسکال بر میزان فشار تراز سطح دریا افزوده خواهد شد که شرایط گرایش به ضعیف شدن زبانه های توده هوای کمفشار موسمی را انتظار می دهد. بر روی سرتاسر حاره اقیانوس هند و جنوب شبه قاره تا 0.5- هکتوپاسکال میزان فشار تراز سطح دریا کمتر از مقادیر نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود.

الگوی های باد مداری تراز 850 موسوم به U-Wind طی ماه اوت 2017 نشان دهنده الگوهای نابهنجاری منفی بر روی دریا عرب و شمال اقیانوس هند را نشان می دهد که با الگوی باد مداری - غربسو (شرقی) نمایان می گردد این شرایط نشان می دهد که بادهایی که به طور معمول این موقع از سال در راستای جنوب غربی از آب های اقیانوس هند به سمت شبه قاره در جریان هستند ضعیف تر از حالت نرمال عمل خواهند کرد. این بادها که نام مونسون تابستان جنوب غربی از راستا و جهت آنها اقتباس شده ست به جت سومالی (Somali Jet Stream) نیز معروف می باشند.


الگوی های باد مداری تراز 200 هکتوپاسکال موسوم به U-Wind طی ماه اوت 2017 نشان دهنده بی هنجاری مثبت باد مداری بر روی حد فاصل شبه جزیره عربستان، جنوب ایران تا افغانستان  و همچنین سرتاسر جنب حاره جنوب هند، دریا عرب، شمال اقیانوس هند تا غرب آفریقا می باشد. طبق این الگو و با توجه به سیمای بی هنجاری منفی تابع جریان تراز 200 هکتوپاسکال طی ماه اوت 2017 انتظار می رود پرفشار فلات تبت (Tibetan high) طی اوت ضعیف تر از حالت عادی این ماه عمل نماید با تضعیف گردش واچرخند تراز بالایی جو پرفشار فلات تبت، به اصطلاح سیستم تهویه سامانه موسمی ضعیف تر می گردد؛ جت استریم شرقی حاره (Tropical Easterly Jet) بر روی سرتاسر جنب حاره شمال اقیانوس هند گرایش به ضعیف تر شدن را نشان خواهد داد. 

بر روی سرتاسر دریا مدیترانه، قفقاز، دریا خزر و آسیا میانه بی هنجاری های منفی باد مداری تراز 200 هکتوپاسکال نشان می دهد که طی ماه اوت حدود شمالی جت استریم جنب حاره (Subtropical Jet Stream) پایین تر از موقعیت عادی خود بطرف عرض های جنوبی تر جابجا خواهد شد، و این جابجایی برای دریا مدیترانه به سمت عروض جنوبی تر بوده و با حرکت به سمت شرق به عرض های بالاتری ختم می شود. برآیند این شرایط در شمال و جنوب فلات ایران به نوعی القا کننده گردش سیکلونی تراز فوقانی بر روی مرکز فلات ایران خواهد بود.


ادامه مطلب ...

چشم انداز آب و هوای کشور طی 14 روز آینده (هفته دوم و سوم مرداد ماه 96)

جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 00:12از الگوهای فعلی در نقشه های هواشناسی بر می آید که طی دو هفته آینده همچنان محور پر ارتفاع جنب حاره  در غرب خاورمیانه به سمت موقعیت شمالی تر جابجا شده و میزان ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال در ضلع شرقی آن کاهش می یابد، نتیجه این ساز و کار افزایش بی هنجاری (+) ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال بر روی بخش وسیعی از غرب خاورمیانه، غرب و شمال غرب ایران و وضعیت نرمال تا بی هنجاری (-) ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال بر روی نیمه شرقی - مرکزی ایران بوده که با کاهش ضخامت لایه جو در این مناطق همراه می باشد. 

به طور کل حاکمیت بی هنجاری (-) ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال را بر روی بخش های شمالی اروپا و آسیا(اسکاندیناوی و شمال غرب روسیه) و بی هنجاری (+) ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال را بر روی سرتاسر عرض معتدله جنوب اوراسیا خواهیم داشت که بترتیب با استقرار الگوی گردش سیکلونی (چرخندی) و در نتیجه حاکمیت ناوه بر روی حوزه اسکاندیناوی _ شمال غرب روسیه و سلطه الگوی گردش آنتی سیکلونی (واچرخندی) و در نتیجه حاکمیت پشته بر روی سرتاسر منطقه جنوب معتدله اوراسیا انتظار می رود. این شرایط با الگوی جریان نسبی مداری در سطح پهنه اوراسیا حاکم خواهد شد که محور پشته پر ارتفاع جنب حاره ای نیز تمایل به برقراری همپیوندی با منطقه پشته پر ارتفاع حاکم بر روی حوزه کاسپین، قفقاز و جنوب غربی روسیه را نشان می دهد.ادامه مطلب ...

از نیمه دوم هفته آینده منتظر خنک شدن هوا باشید!

چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 19:52با توجه به بررسی نقشه‌های آینده نگری هواشناسی از امروز 4 مرداد 96، روند افزایش دما هوا آغاز و تا روز شنبه 7 مرداد 96 در سطح کشور تداوم خواهد داشت، بطور نسبی دمای هوا در نواحی مرکزی کشور رو به گرم شدن خواهد رفت، اما این گرما در برخی از نواحی شمال غرب، دامنه‌های البرز و نوار ساحلی دریا خزر بارزتر خواهد بود.  بر اساس آن چیزی که در الگوهای فعلی مشاهده می‌شود، از روز یکشنبه 8 مرداد 96، تغییرات دمایی شروع به معکوس شدن (رو به کاهش) گذارده و باید از این روز به بعد منتظر کاهش تدریجی دمای هوا ابتدا در نوار ساحلی و دامنه‌های البرز و سپس در نواحی مرکزی و شرقی کشور باشیم. در واقع می‌توان اینطور گفت که نیمه دوم هفته آینده اوقات خنک‌تری پیشرو مناطق شمالی، شرقی و مرکزی کشور خواهد بود. در ادامه نیم نگاهی  به الگوهای مسبب شرایط مذکور خواهیم داشت: ادامه مطلب ...

( تعداد کل: 230 )
<<    1       2       3       4       5       ...       46    >>