به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
رایتل

احتمال وقوع سیل در استان های گلستان و خراسان شمالی، موج هوای خنک در راه هست ....

یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 02:14


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از اواخر هفته جاری و طی هفته چهارم مرداد 96، الگوی جریانات نصف النهاری در پهنه اوراسیا تقویت خواهد شد، در نتیجه فراز (پشته) و فرود (ناوه) ها بر روی عرض های میانه عمیق تر ظاهر خواهند شد، این تعمیق جریانات در بُعد نصف النهار (نیمروزان) موجب کاهش حرکت شرقسو (غربی) توده های آب و هوایی می گردد و در نتیجه داوم بیشتر در نواحی تحت تاثیر خود خواهد بود.

دو مرکز با قطب های متضاد ارتفاع (Z500) و فشار سطح دریا (MSLP) یکی با بی هنجاری مثبت (پشته) بر روی شمال دریا سیاه و دیگری با بی هنجاری منفی (ناوه) بر روی قزاقستان در آسیاه میانه دیده می شوند؛ منطقه وسیعی از آنومالی بالاتر از نرمال ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال بر روی اروپای جنوبی _ شرقی استقرار داشته که مرکز بی هنجاری آن بر روی شمال دریا سیاه با بیش از 132+ ژئوپتانسیل متر ناهنجاری ارتفاع تراز میانی واقع می باشد. محور این مرکز  پر ارتفاع به صورت مورب به سوی اروپای شرقی و غرب روسیه (آسیا غربی) امتداد خواهد داشت. بر روی مرکز پر ارتفاع مرکز الگوی گردش واچرخندی (ساعتگرد) بوده و از جانب محور آن الگوی جریانات شمال غربی بر روی آسیا میانه ریزش می نماید که محور گسترش فرود ناوه آسیا مرکزی و منطقه سیبری روسیه می باشد. مرکز ناوه فعال بر روی آسیا مرکزی به یک تراف ثانوی بر روی قزاقستان همپیوند می باشد و الگوی گردش واچرخندی (پادساعتگرد) می باشد. محور فرود ناوه بلند از منطقه سیبری روسیه تا شمال ترکمنستان گسترش می یابد.


 از این جهت گرادیان فشاری در بُعد نصف النهاری بر روی غرب آسیا افزایش می یابد.


 

الگوهای واقع در تراز فشار سطح دریا نیز همچون تراز میانی جو مبین استقرار توده هوای پرفشار نسبتا قوی بر روی عرض های شمالی بر روی جنوب غرب روسیه با مرکز بسته 1022 هکتوپاسکال می باشد. گسترش زبانه های این توده هوای پر فشار به سمت دریا کاسپین و فلات ایران و از طرفی حاکمیت الگوی شمال غربی جریانات در لایه های میانی جو بین مرکز پر ارتفاع واقع بر روی دریا سیاه و ناوه آسیاه میانه، موجب فرارفت سرد (منفی) لایه میانی جو و شارش های خنک شمالی لایه پائینی جو در بازه زمانی اواخر هفته جاری و طی اوایل هفته چهارم مرداد ماه 96 بر روی نوار ساحلی خزر، نیمه شمالی، پهنه مرکزی و نیمه شرقی کشور خواهد شد. 


ادامه مطلب ...

چشم انداز آب و هوای کشور طی 14 روز آینده (نیمه دوم مرداد ماه 96)

پنج‌شنبه 12 مرداد 1396 ساعت 22:32اعم موارد مهم در پیش بینی نیمه دوم مرداد 96:

 1. در هفته سوم مرداد 96 اوج پیشروی پشته پر ارتفاع بر روی جنوب غرب آسیا خواهد بود، همچنان الگوی هفته گذشته ادامه خواهد داشت، کشیدگی حدود شمالی پر ارتفاع جنب حاره ای به سمت عرض های بالاتر موجب انحنای محور کمربند پر ارتفاع به سمت شمال غرب ایران می گردد. جابجایی محور پر ارتفاع جنب حاره به راستای شمالی _ غربی موجب تضعیف ضلع شرقی آن و در نتیجه کاهش ضخامت (ارتفاع) لایه جو بر روی نیمه شرقی و پهنه مرکزی ایران طی این مدت خواهد شد. الگوی گردش جو در سطح فرامنطقه ای بر روی پهنه اوراسیا به وضعیت مداری بوده؛ بر روی  شمال عرض های معتدله در سرتاسر اروپا و آسیا نواحی با ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500 کمتر از نرمال نشان دهنده عبور توده های هوا می باشند. 
 2. از اواخر هفته سوم مرداد 96 روند عقب سوی خطوط هم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال نشان دهنده فعال شدن مرکز ناوه کم ارتفاع شمال اقیانوس اطلس و کشیدگی آن به سوی عرض های جغرافیایی معتدله بوده، این اتفاق موجب می گردد که از الگوی مداری جریانات در پهنه وسیع اوراسیا کاسته شده و حرکت نصف النهاری جریانات را داشته باشیم، در نتیجه فراز و فرودهای چیره بادها غربی در هفته چهارم مرداد ماه 96 افزایش می یابد.عبور متناوب توده هوای کم ارتفاع  به سمت غرب آسیا موجب می گردد که از میزان ارتفاع لایه جو بر روی غرب آسیا، حوزه کاسپین و به طور کل شمال خاورمیانه کاسته شود.
 3. از نیمه دوم و اواخر هفته چهارم مرداد 96 تغیرالگوهای دمایی در سطح منطقه و ایران بواسطه عبور توده هوای کم ارتفاع غربی در لایه میانی جو از عرض های شمالی مورد انتظار می باشد که می تواند موجب تعدیل هوا در پهنه شمال غرب تا حدودی غرب و سپس سایر نواحی تحت تاثیر باشد. بواسط عقب سویی خطوط هم ارتفاع در عرض های شمالی موقعیت کشور، مجالی برای نفوذ سامانه های ناپایداری باشد که سبب بازگشت بارندگی های موثر در بخش های شمال غرب و نوار ساحلی خزر را سبب  گردد.
 4. طی هفته سوم مرداد ماه 96 بر روی نوار شمالی، شمال غرب، نوار غربی و جنوب غرب کشور متوسط دما هوا هفتگی بالاتر از سطح نرمال بوده و دما هوا بطور نسبی گرمتر از حد نرمال بلند مدت می باشد، بطور متوسط تا 2+ درجه سلسیوس میانگین دما هوا هفتگی بالاتر از حد نرمال خواهد بود، در مقابل بر روی سطح پهنه مرکزی فلات ایران متوسط دما هفتگی گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت را نشان می دهند، بطور متوسط تا 2- درجه سلسیوس میانگین دما هوا هفتگی کمتر از حد نرمال پیش بینی می شود.
 5. بطور کل در پهنه وسیع داخلی و مرکزی ایران تغییرات دمایی در طی هفته سوم مرداد ماه 96 ملموس نخواهد بود.
 6. بر روی نوار شمالی کشور شامل سواحل دریا خزر، دامنه های غربی البرز و شمال غرب کشور تا روز سه شنبه 17 مرداد 96 روند نسبی افزایش دما هوا پیش بینی می شود؛ این روند افزایش دما سبب بی هنجاری دما هوا بیشینه حدودا 10+ در برخی از نقاط شمال غرب و دامنه های غربی البرز و تا 6+ در نواحی از سواحل دریا خزر خواهد شد. از روز چهارشنبه تا پایان هفته سوم مرداد بروی نواحی یاد شده افت نسبی دما روی خواهد داد.
 7. در نوار جنوبی کشور برای بخش های جنوبی استان های سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان تا روز دوشنبه 16 مرداد 96 روند افزایش دمای هوا پیش بینی می شود اما در نیمه دوم هفته سوم مرداد 96 کاهش دمای هوا غالب خواهد شد.
 8. در  طی هفته چهارم مرداد 96 نیز همچنان الگوی سرمایش نیمه شرقی _ مرکزی ایران و گرمایش نیمه غربی و شمالی تداوم خواهد داشت، بر روی بخش هایی از دامنه های جنوب شرقی زاگرس و نیمه شرقی کشور تا 2- درجه سلسیوس و در سایر مناطق مرکزی تا 1- درجه سلسیوس نا بهنجاری متوسط دما هفتگی پیش بینی می شود که در مقابل در نیمه غربی، شمال غرب تا 1+ درجه سلسیوس افزایش دما هوا پیش بینی می شود. بر روی نوار ساحلی خزر تا 0.5 درجه سلسیوس امکان افزایش نابهنجاری دما هوا طی هفته چهارم مرداد 96 پیش بینی می شود.
 9. با توجه به نقشه ها بارشی طی هفته سو م و چهارم مرداد 96 بارش ها بر روی نوار شمالی کشور برای استان های آذربایجان های غربی، شرقی، اردبیل و نوار ساحلی خزر، ارتفاعات البرز به سمت بخش هایی از شمال شرق کشور متمرکز خواهد بود. به نظر می رسد بارندگی ها در سواحل دریا خزر طی هفته چهارم مرداد ماه 96 تقویت خواهد یافت. بارش های موسمی در جنوب شرق و بخش های جنوبی کشور طی هفته های سوم و چهارم مرداد 96 نرمال با گرایش جزئی به کمتر از نرمال های بلند مدت در برخی از نواحی خواهد بود.


مشروح پیش بینی 14 روزه آب و هوای کشور 


بر اساس خروجی مدل های هواشناسی طی غالب هفته سوم مرداد ماه 96، همچنان الگوی هفته گذشته ادامه خواهد داشت، کشیدگی حدود شمالی پر ارتفاع جنب حاره ای به سمت عرض های بالاتر موجب انحنای محور کمربند پر ارتفاع به سمت شمال غرب ایران می گردد. الگوی خطوط پربندی هم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال نشان می دهد که نیمه دوم هفته سوم مرداد 96 اوج پیشروی پشته پر ارتفاع بر روی جنوب غرب آسیا خواهد بود. جابجایی محور پر ارتفاع جنب حاره به راستای شمالی _ غربی موجب تضعیف ضلع شرقی آن و در نتیجه کاهش ضخامت (ارتفاع) لایه جو بر روی نیمه شرقی و پهنه مرکزی ایران طی این مدت خواهد شد. الگوی گردش جو در سطح فرامنطقه ای بر روی پهنه اوراسیا به وضعیت مداری بوده؛ بر روی  شمال عرض های معتدله در سرتاسر شمال اروپا و آسیا نواحی با ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 500  هکتوپاسکال کمتر از نرمال نشان دهنده عبور توده های هوا می باشند. 


از اواخر هفته سوم مرداد 96 روند عقب سوی خطوط هم ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال نشان دهنده فعال شدن مرکز ناوه کم ارتفاع شمال اقیانوس اطلس و کشیدگی آن به سوی عرض های جغرافیایی معتدله بوده، این اتفاق موجب می گردد که از الگوی مداری جریانات در پهنه وسیع اوراسیا کاسته شده و حرکت بیشتر نصف النهاری جریانات را داشته باشیم، در نتیجه فراز و فرودهای چیره بادها غربی در هفته چهارم مرداد ماه 96 افزایش می یابد.عبور متناوب توده هوای کم ارتفاع  به سمت غرب آسیا موجب می گردد که از میزان ارتفاع لایه جو بر روی غرب آسیا، حوزه کاسپین و به طور کل شمال خاورمیانه کاسته شود.


 


ادامه مطلب ...

احتمال وقوع سیل ناگهانی در 3 استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی

پنج‌شنبه 12 مرداد 1396 ساعت 06:37


احتمال وقوع سیل‌های محلی موقت و ناگهانی به‌خصوص در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب چهارشنبه و پنج‌شنبه در مسیرها و مناطق کوهپایه ای و دره های کوهستانی استان‌های گلستان، مازندران و خراسان شمالی وجود دارد. به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، احد وظیفه، مدیریت پیش‌بینی و هشدار این سازمان گفت: آخرین نقشه‌های هواشناسی بیانگر تداوم جریان‌های مرطوب شمالی همراه با گذر موج تراز میانی جو طی چهارشنبه و پنج‌شنبه در نواحی مرکزی و شرقی سواحل دریای‌خزر در استان های گلستان و مازندران و همچنین خراسان شمالی است که پیامد آن رشد ابرهای جوششی، رگبار باران، رعد وبرق و وزش باد شدید محلی در ساعات بعداز ظهر و اوایل شب می باشد. وی در این راستا چهار شنبه 96/05/11 در استان های گلستان، شمال خراسان شمالی و دامنه ها و ارتفاعات مازندران رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد و پنجشنبه 96/05/12 در غرب مازندران رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی نمود. وی با بیان این‌که در بارش‌های رگباری، احتمال وقوع سیل‌های محلی موقت و ناگهانی به‌خصوص در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در مسیرها و مناطق کوهپایه ای و دره های کوهستانی وجود دارد، توصیه نمود: احتیاط و آمادگی لازم جهت واکنش مناسب و جلوگیری از خسارت به ویژه در غرب مازندران برای ساعات بعد از ظهر روز پنجشنبه به عمل آید.


روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور

پیش بینی آب و هوای کشور طی یکماه آینده (10 مرداد الی 9 شهریور 96)

سه‌شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 22:21


 

اعم موارد مهم در این پیش بینی (اوت 2017):

 • با بی هنجاری مثبت ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال و تقویت زبانه های توده هوای پرفشار تراز سطح دریا ضمن رخداد فرارفت هوای خنک بر روی فلات ایران با کاهش ضخامت لایه جو و خنک شدن هوا بر روی پهنه فلات ایران همراه بوده اما در مقابل در غرب منطقه با کاهش میزان فشار تراز سطح دریا (تقویت زبانه های کمفشار) و افزایش میزان ارتفاع تراز میانی، افزایش میزان ضخامت جو و در نتیجه وقوع گرمایش پیش بینی می شود.
 • وضعیت شاخص الگوهای SCAND، WP، EA و ... طی ماه اوت 2017، تشدید ضلع غربی کمربند پرفشار جنب حاره فعال در منطقه را در پی داشته، همپیوندی حدود شمالی پشته پر ارتفاع جنب حاره با پر ارتفاع مستقر بر روی عرض های بالاتر در غرب خاورمیانه پیش بینی می شود.
 • گردش سیکلونی (پادساعتگرد) در لایه تراز 500 هکتوپاسکال، ضمن کاهش ضخامت لایه جو، موجب می گردد که هوای خنک تر آسیا مرکزی و میانه از جانب عقب چرخند به روی فلات ایران پمپاژ شود، در نتیجه معدل دما هوا ماه اوت نسبت به هنجار بلند مدت در بخش وسیعی از ایران کاهش خواهد داشت.
 • بطور کل در استان های نیمه شرقی و مرکز کشور؛ استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، یزد، اصفهان، نیمه شمالی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و چهارمحال و بختیاری نرمال تا 1- درجه سلسیوس خنک تر از میزان نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. بر روی کرانه های جنوبی کشور، جنوب استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس دمای هوا بالاتر از حد نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود. بر روی نوار غرب و شمال غرب کشور متوسط دما هوا تا 1 درجه سلسیوس دما هوا گرمتر بوده و در شمال غرب کشور این میزان می تواند تا 1.5 درجه سلسیوس افزایش یابد. بر روی کرانه های دریا خزر تلورانس دما هوا بالاتر خواهد بود، به این معنا که نوسانات دمایی در طی یکماهه آینده در سطح بالاتری واقع می باشد، بطور کل متوسط دمای هوا بر روی کرانه های دریا خزر تا 0.5 درجه سلسیوس می تواند بالاتر از حالت نرمال بلند مدت واقع گردد. 
 • بر اساس خروجی مدل های پیش یابی،  عمده بارش های ماه اوت بر روی کرانه های دریا خزر و شمال غرب کشور متمرکز خواهد بود که هسته بیشینه بارش طی این ماه بر روی کرانه های غربی دریا متمرکز بر استان گیلان با 150 میلی متر پیش بینی می شود. در بیشتر مناطق کشور مجموع بارندگی های مورد انتظار در محدوده سطح هنجار این موقع از سال  خواهد بود، بر روی شمال غرب کشور بارش ها در محدوده نرمال های بلند مدت بوده در برخی از نواحی استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل احتمال بی هنجاری های مثبت (بالاتر از نرمال) وجود خواهد داشت. بارندگی در کرانه های دریا خزر نزدیک به نرمال های بلند مدت واقع می باشد، در نیمه اول ماه اوت 2017 میزان بارش ها گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت بوده اما در نیمه دوم ماه بارش ها به نرمال ها نزدیک شده و حتی در برهه هایی فراتر از نرمال بلند مدت دور از انتظار نخواهد بود، در مجموع بارندگی ها در کرانه های غربی خزر نرمال با گرایش به فرانرمال و در کرانه های شرقی نزدیک به نرمال با احتمال بی هنجاری منفی بارش دیده می شود. 


در این پیست به پیش بینی آب و هوای کشور طی یکماه آینده (10 مرداد الی 9 شهریور 96) می پردازیم:


الگوی چشم انداز نقشه تراز 500 هکتوپاسکال نشان دهنده بی هنجاری مثبت ارتفاع تراز میانی بر روی سرتاسر جنوب نوار عرض معتدله اوراسیا می باشد. از اینرو استقرار پشته پر ارتفاع بر روی اروپا طی یکماه آینده پیش بینی می شود. بر روی عرض های شمالی تر بر فراز شمال اقیانوس اطلس، شمال غرب اروپا، حوزه اسکاندیناوی و نواحی شمالگان بی هنجاری منفی ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال پیش بینی می شود. در نتیجه سرتاسر عرض جنب قطبی اروپا و شمال غرب روسیه حاکمیت ناوه کم ارتفاع پیش بینی می شود. برقراری شرایط الگوی نسبتا مداری بر روی سرتاسر اوراسیا سبب خواهد شد میزان شدت سرعت باد در هسته روبادها بر روی عرض های شمالی افزایش یابد. طی ماه اوت فاز نوسان NAO شکل منسجمی را نشان نداده و تغییر فازهای آن بیشتر به سمت منفی می باشد، از نیمه دوم ماه اوت به نظر می رسد گرایش  شاخص NAO به فاز مثبت بیشتر صورت گیرد. فاز منفی شاخص SCAND نیز طی ماه اوت با بی هنجاری منفی ارتفاع بر روی شمال شرق اقیانوس اطلس، اسکاندیناوی و شمال غرب روسیه و بی هنجاری مثبت ارتفاع بر روی سرتاسر جنوب اروپا، حوزه مدیترانه و با شدت کمتر در غرب خاورمیانه همراه خواهد بود. فاز منفی الگوی غرب اقیانوس آرام (WP) طی ماه اوت با بی هنجاری مثبت بر روی حوزه اروپا و جنوب غرب خاورمیانه همراه خواهد بود و بالاخره فاز مثبت الگوی شرق اطلس (EA) نیز، با بی هنجاری منفی ارتفاع بر روی شمال شرق اقیانوس اطلس شمالی و بی هنجاری مثبت ارتفاع بر روی سرتاسر اروپای جنوبی ، مدیترانه  و جنوب غرب آسیا همراه می باشد.طی یکماه آینده منتهی به 9 شهریور 96، بر روی سرتاسر اروپا مرکز پر ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال با بی هنجاری مثبت ارتفاع لایه میانی جو را خواهیم داشت که با توجه به بی هنجاری مثبت ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال بر روی غرب خاورمیانه همراست و تشدید ضلع غربی کمربند پرفشار جنب حاره فعال در منطقه را در پی دارد، همپیوندی حدود شمالی پشته پر ارتفاع جنب حاره با پر ارتفاع مستقر بر روی عرض های بالاتر در غرب خاورمیانه پیش بینی می شود، این سطح وسیعی پر ارتفاع لایه تراز میانی با تشدید واچرخندی و نزول دینامیک هوا موجب استقرار هوای گرم و خشک بر روی غرب خاورمیانه می گردد. از طرف دیگر حاکم شدن مرکز کم ارتفاع بر روی شرق منطقه با کاهش ضخامت جو ضلع شرقی کمربند پر ارتفاع جنب حاره تضعیف می یابد، از این رو هوای خنکتر و پتانسیل صعود را بر روی پهنه فلات ایران خواهیم داشت. 


ادامه مطلب ...

تشدیدسرعت وزش باد 120 روزه سیستان، مواج بودن خزر و شرق عمان طی 3 روز آینده

دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 22:20طبق بررسی های بعمل آمده، طی 4 روز آینده با افزایش میزان سرعت وزش باد در شرق کشور بر روی استان های شرقی خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا پیش بینی می شود.


طبق مدل های امروز ما تا پایان هفته جاری بر روی حاشیه شرقی استان های خراسان جنوبی و شمال استان سیستان (زابل و زهک) افزایش میزان سرعت وزش باد های موسوم به 120 روزه را در پیش خواهیم داشت، این بادها طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 مرداد 96 به دلیل تشدید گرادیان فشاری در سطح منطقه افزایش چشمگیر تری خواهد داشت. حداکثر سرعت باد لحظه ای طبق پیش بینی های مدل ECMWF برای روز پنجشنبه 12 مرداد 96 برای جنوب شرق استان خراسان جنوبی و شمال استان سیستان و بلوچستان (زابل و زهک) می تواند تا بیش از 100 کیلومتر در ساعت نیز بالغ گردد.از اینرو طی روزهای سه شنبه تا جمعه مورخ 10 تا 13 مرداد 96، با افزایش میزان سرعت وزش بادهای 120 روزه، خیزش گرد و خاک و در نواحی مستعد طوفان گرد و خاک، حرکت شن های روان در مناطق یاد شده انتظار رفته، این طوفان شن می تواند حتی سبب اختلال تردد در جاده های مواصلاتی شمال استان سیستان و بلوچستان و جنوب شرق خراسان جنوبی گردد و پروازها در زابل مختل شود.


در سایر مناطق استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب شرق خراسان رضوی در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و افزایش غلظت غبار پیش بینی می شود. 


بر اساس تحلیل مدل های دریایی، طی سه روز آینده شرق دریا عمان و دریا خزر مواج و متلاطم پیش بینی می شود.( تعداد کل: 230 )
<<    1       2       3       4       5       ...       46    >>