به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
زولا

پیش بینی سی روزه وضعیت آب و هوا کشور طی ژوئیه 2018 (10تیر لغایت 9 مرداد ماه 97)

شنبه 9 تیر 1397 ساعت 00:37چکیده:

  • بر اساس آخرین خروجی مدل برآِیند 6 مرکز معتبر آب و هوایی جهان، طی یکماهه آینده (10 تیر لغایت 9 مرداد 97)بر روی منطقه اروپا با استقرار پشته پر ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال تا 10+ هکتوپاسکال ارتفاع لایه تراز میانی بالاتر از حد هنجار بلند مدت می باشد که این پشته پر ارتفاع دریا کاسپین و مناطق غربی کشور را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.
  • با تشدید پر ارتفاع و افزایش ضخامت جو الگوهای دمایی به صورت گرمتر از حد نرمال بلند مدت بر روی بیشتر مناطق کشور (بخصوص نیمه غربی - شمالی) خودنمایی خواهد کرد. 
  • با توجه به الگوی آرایش تراز 500 هکتوپاسکال طی یکماهه آینده مقادیر بارندگی بر روی نوار ساحلی دریا خزر و مناطقی از شمال غرب کشور کمتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود.
  •  بارندگی ها در منطقه موسمی جنوب شرق کشور عمدتاً در محدوده حد هنجار پیش بینی می شود.


خروجی مدل چندگانه مراکز آب و هوایی معتبر جهانی نشان می دهد میزان بارش تابستان سطح کشور که سهم ناچیز (در بیشتر مناطق 0 میلی متر) از بارندگی سالانه را به خود اختصاص می دهد در محدوده رنج نرمال واقع می باشد. در نواحی شمال غرب و نوار ساحلی دریا خزر مقادیر بارندگی نرمال و کمتر از حد نرمال بلند مدت می باشد که احتمال وقوع این بیهنجاری منفی بارندگی تا 60 % برآورد می گردد.

در سایر مناطق نیمه شمالی کشور از جمله استان های واقع در دامنه های رشته کوه البرز احتمال رخداد بیهنجاری بارش حدودا 50 
 % برآورد می گردد. در منطقه موسمی جنوب شرق بارندگی ها عمدتاً در حد هنجار می باشد و احتمال رخداد آن حدودا تا 60 % پیش بینی می شود.

ادامه مطلب ...

پیش بینی سی روزه وضعیت آب و هوا کشور (منتهی به 10 تیر ماه 97)

یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت 00:09وضعیت آرایش الگوی تراز  700 ه.پ طی یکماهه منتهی به 10 تیر 97 نشان می دهد که میانگین میزان فشار و ارتفاع توده های هوا در عرض های بالا (معتدله) اوراسیا نسبت به حد نرمال بلند مدت آنها بالاتر خواهد بود، به عبارت دیگه شدت میزان فشار در مراکز کمفشار و پرفشار در عرض های شمالی قوی تر از نرمال می باشد. توده هوای پرفشار بر روی شمال اطلس  و گسترش آن  به روی اروپا که زبانه های آن تا دریا سیاه امتداد می یابد با افزایش میزان ارتفاع لایه جو و در نتیجه هوای خشک بر روی بخش های شمالی ، مرکزی و جنوب شرقی اروپا همراه می گردد. در همین اثنا به سبب لغزش تاوه قطبی به روی آسیا، منطقه ناوه کم ارتفاع وسیع بخش زیادی از روسیه در آسیا مرکزی - غربی و شرق اروپا را در بر گرفته و تا شمال دریا کاسپین بطرف جنوب امتداد یافته ست که این منطقه وسیع واجد الگوی گردش سیکلونی (پادساعتگرد) می باشد. بر هم کنش بین این دو نوع توده هوا سبب تشدید و افزایش میزان سرعت در هسته روباد شده و پدیده فرارفت سرد را جنوبسو  از سمت اروپا به طرف آسیا به دنبال دارد. با افزایش میزان شدت مراکز فشاری در عرض های بالا (معتدله) مراکز کمفشار بر روی عرض های جنوبی بر روی حوزه دریا مدیترانه استقرار خواهند داشت. این مراکز کمفشار به سبب کم  ارتفاعی و تاوایی مثبت، ضمن انتقال رطوبت عرض های جنوبی، عامل صعود و درنتیجه بروز ناپایداری ها در این عرض ها هستند. 


بر روی منتهی الیه شرقی مدیترانه، ترکیه، شرق دریا سیاه، قفقاز، مناطقی از غرب خاورمیانه و ایران آنومالی منفی ارتفاع وجود داشته که کاهش میزان ارتفاع ستون جو و گردش چرخندی مذکور بعنوان تراف ثانوی نیمه مستقل نسبت به ناوه ورتکس قطبی عرض شمالی عمل می نماید. این چرخند بر روی غرب خاورمیانه با جابجایی محور پر ارتفاع جنب حاره به سمت موقعیت جنوبی و شرقی تر سبب تقویت جریانات همگرایِ جنوب غربی و افزایش میزان تاوایی مثبت بر روی منطقه شمال غرب، دامنه های زاگرس، دامنه های البرز و سواحل خزر و احتمالا شمال شرق کشور خواهد شد و رطوبت از عرض های جنوبی تر به درون فلات ایران پمپاژ می گردد. 


ادامه مطلب ...

پیش بینی وضعیت بارندگی و دما هوا کشور طی خرداد ماه 1397

سه‌شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 00:16


بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی خرداد ماه میزان ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال بر روی کشور بین 20 تا 30 متر بالاتر از حد نرمال می باشد. بر روی شرق دریا عرب و جنوب شبه جزیره عربستان استقرار مرکز کم ارتفاع با آنومالی تا 10 متر کمتر از نرمال بیانگر الگوی گردش سیکلونی (چرخندی) می باشد. در لایه تراز 200 هکتوپاسکال بر روی سرتاسر منطقه جنوب غرب آسیا آنومالی منفی پتانسیل سرعت در تراز 200 هکتوپاسکال حاکمیت داشته و بر روی بخش وسیعی از آب های دریا عرب، اقیانوس هند غربی _ مرکزی الگوی واگرایی بالا دیده می شود. 


آنومالی های مرتبط با وضعیت فشار سطح دریا (MSLP) بیانگر گسترش زبانه های توده هوای کمفشار بر روی بخش وسیعی از مناطق ازجمله دریا مدیترانه، ترکیه، جنوب دریا کاسپین و مرکز - شرق دریا عرب با آنومالی 1 الی 2 هکتوپاسکال کمتر از نرمال و بر روی سایر مناطق شامل عربستان، مناطق شمالی و غربی ایران و اقیانوس هند تا 1 هکتوپاسکال کمتر از حد نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. چنین وضعیتی سبب می گردد که شرایط لایه های جو بر روی منطقه بسبب بروز ناپایداری ها و اغتشاشات جو فراهم گردد از جمله: عبور امواج ناپایدار غربی بر فراز منطقه با پاسخ های مناسبی در لایه های پایینی جو مواجه خواهد شد، نتیجتاً  نرخ بارندگی در تمامی بخش های واقع در غرب منطقه از جمله شرق مدیترانه، ترکیه، عراق، سوریه، اردن، عربستان تا 1 میلی متر در روز بالاتر از حد نرمال بلند مدت واقع گردد. 


بواسطه شرایط ذکر شده در خصوص ترسیم الگو لایه های تراز جو بروی دریا عرب و شمال اقیانوس هند و حاکمیت الگوی چرخندی در لایه تراز 850 که با تقویت نسبی بادهای جنوب غربی (جت سومالی) بطرف شبه قاره هند همراه ست به نظر می رسد بارندگی ها  موسمی در بدو آغاز از  اواخر ماه می و ماه ژوئن نرمال تا بالاتر از حد نرمال بلند مدت واقع گردد که این وضعیت می تواند سبب شود که نرخ بارندگی ها بر روی سواحل استان سیستان و بلوچستان و بخش هایی از هرمزگان  واقع در جنوب شرق کشور متمایل به بالاتر از حد نرمال بلند مدت باشد. همچنین شرایط مساعد برای وقوع ناپایداری جو بر روی دریا عرب و آب های نسبتا گرم این پهنه وضعیت برای شکلگیری توفان های حاره در این پهنه را مساعد می نماید
 


ادامه مطلب ...

الگوی دو قطبی لایه تراز میانی جو طی یکماهه آینده / دور ه پر بارش در راه هست ...

سه‌شنبه 10 بهمن 1396 ساعت 23:48

بررسی نقشه های میان مدت نشان می دهد که ظرف یکماهه آینده منطقه اروپا شاهد یک الگوی متضاد دو قطبی در آرایش تراز میانی جو خواهد بود که در پی آن در عرض های بالاتر رخداد پر ارتفاع/پرفشار و در عرض های پایین تر رخداد کم ارتفاع / کمفشار حاکمیت خواهد یافت.

همانطور که از نقشه ذیل بر می آید، بر روی اسکاندیناوی الگوی گردش واچرخندی به منزله حاکمیت پر ارتفاع بوده و بر روی مدیترانه کم ارتفاع منجر به گردش چرخندی می گردد، چرخندی بر روی مدیترانه سبب گسترش زبانه های توده هوای کمشار بر روی سرتاسر مدیترانه، شمال آفریقا، دریا سرخ و بخش هایی از شبه جزیره عربستان می گردد. نکته مثبت اینکه با توجه به آرایش محور جت استریم جنب حاره، خطوط میانگین هم ارتفاع تراز میانی بر روی غرب خاورمیانه، بجهت جنوب غرب - شمال شرقی قرار گیرد که این وضعیت نشان دهنده فراهم شدن الگوی گرادیان مناسب و تاثیر گذاری سامانه های بارشی طی یکماهه آینده بر روی منطقه ست.نقشه بارشی نیز موئید این مطلب می باشد که بر روی سرتاسر حاره تا شمال آفریقا، دریا سرخ، شبه جزیره عربستان، غرب ایران و حوضه خلیج فارس مقادیر ناهنجاری نرمال شده بارندگی طی یکماهه آینده متمایل به بالا تر از حد نرمال می باشد، این الگو نشان می دهد که سامانه های مهاجر غربی در پس حرکت خود از منطقه مدیترانه و شمال آفریقا همپیوندی خوبی با عوامل حاره (جنوبی) ایجاد می نمایند و تشکیل رودخانه های اتسمفری در منطقه ذکر شده یکی از وجه های این موضوع می باشد.

ادامه مطلب ...

سال ها آنالوگ مشابه با دوره 9 مهر الی 9 آبان 96 (اکتبر 2017)

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت 11:06بررسی الگوهای پیوند از دور اقلیمی نشان می د هد که دوره 9 مهر الی 9 آبان 96 مشابه با 4 سال 1374، 1386، 1390 و 1395 می باشد. این سال های آنالوگ مشابه با دوره یاد شده با پشته پر ارتفاع قوی در نواحی شمالی اوراسیا شامل اسکاندیناوی و شمال غرب روسیه همراه می باشد. حاکمیت این پشته پر ارتفاع 2 عامل را سبب می شود:


1- با ایجاد جریان فرارفت سرد بر روی آسیا به تداوم  حضور ناوه کم ارتفاع آسیا میانه کمک می کند که این ناوه تا شرق دریا سیاه امتداد خواهد داشت.     

2- زبانه های توده های پرفشار سطح زمین در عرض های بالاتر تقویت می گردند که می توانند تا بخش های جنوبی گسترش یابند. 


بدین ترتیب با گسترش فرود بلند بر روی عرض های شمالی منطقه  عبور متناوب موج های کوتاه را بر فراز شمال کشور خواهیم داشت که با زبانه های توده هوای پرفشار سطح زمین همراهی می شوند. این وضعیت برای سواحل دریا خزر می تواند باران های مناسبی را در این مدت ایجاد نماید و همچنین به تناوب نفوذ هوای سرد شمالی را به روی کشور خواهیم داشت.


خطوط هم مقدار آنومالی بارش نشان می دهد که یک منطقه با بارش های فرانرمال تا نرمال، متشکل از زون غربی شمال غرب، سواحل جنوب غربی تا مرکزی خزر، شمال زاگرس، دامنه های غربی تا مرکزی البرز واقع می باشند. 


منطقه دیگر با بارش های مطابق با نرم  بلند مدت بصورت منفرد بر روی جنوب سیستان و بلوچستان واقع شده و یک منطقه در جنوب شرق کشور را شامل می گردد.
راهنمای نقشه های 4 گانه:


الف - آنومالی ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال (متر)

ب- آنومالی فشار سطح دریا (هکتوپاسکال)

ج- آنومالی دما تراز 850 هکتوپاسکال (سلسیوس)

د- آنومالی بارش (میلی متر در روز)
لینک کانال:


گروه تحلیلی ایرما

https://t.me/joinchat/AAAAAEP7IiEWYwCyk4bO8w( تعداد کل: 37 )
   1       2       3       4       5       ...       8    >>