به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پیش بینی وضعیت جوی کشور طی تابستان 1397 (پیش بینی نهایی)

شنبه 2 تیر 1397 ساعت 22:54چکیده:

 • بر اساس داده های ماهواره های هواشناسی آنومالی SST بر روی آب های دریا خزر به صورت گرمتر از نرمال می باشد که این گرمایش بر اساس پیش بینی های مدل های معتبر آب و هوایی در طول تابستان تداوم خواهد داشت. اما علی رغم این شرایط، به سبب عدم الگوهای مناسب گردش جو بر روی عرض های شمالی و موقعیت مداری غربی، سیمای کلی بارندگی بر روی سه ماهه تیر – مرداد – شهریور به صورت کاهش بارندگی با احتمال 50 تا 60 درصد بر روی نوار ساحلی دریا خزر و بخش هایی از شمال غرب کشور می باشد. این چشم انداز کلی بارش دقیقاً مطابق با نتایج بدست آمده با الگوهای سال های آنالوگ مشابه با تابستا 1397 می باشد. 
 • عدم قطعیت وقوع چشم انداز ترسیم شده در خصوص کاهش بارندگی ها در نوار ساحلی خزر طی ماه های تیر و مرداد نسبت به ماهِ گذار شهریور 97 (از تابستان به پایین) می باشد. بر روی جنوب پاکستان، دریا عمان و موسمی جنوب شرق کشور چشم انداز بارش های کلی فصل به صورت ریزش های نرمال با اطمینان حدوداً 40 الی 50 درصد می باشد. 


 • بطور کل در ابتدای فصل تابستان بارش ها در موسمی شبه قاره از نرخ بالاتری نسبت به نرمال بلند مدت واقع می باشد. اما در ادامه فصل با توجه به چشم اندازهای ترسیم شده در خصوص روند افزایشی SST در حاره مرکز – شرق اقیانوس آرام، روند منفی شدن دو قطبی اقیانوس هند (IOD) و تاثیر بر روی الگوی های باد و فشار در منطقه موسمی جنوب – شرق آسیا، بارندگی ها طی اواسط تابستان رو به تضعیف گذاشته و بر روی مناطقی همچون غرب شبه قاره، آب های شرقی دریا عرب و نواحی از شمال غرب هند آنومالی منفی بارش دیده می شود. 
 • بر روی سایر مناطق همچون مناطق داخلی پهنه فلات ایران با توجه به آنکه مقادیر بارندگی در فصل تابستان به نسبت بارش کل سال، مقادیر ناچیزی را شامل می شود صرف نظر از الگوهای آنومالی از اهمیت کمی بر خوردار می باشد و در واقع فصل خشک منطقه محسوب می گردد.


مشروح پیش بینی فصلی تابستان 1397  را در دو نسخه پاورپوینت و پی دی اف پیگیری نمائید.


                                           پیش بینی وضعیت جوی کشور طی تابستان 1397 (بخش دوم: تحلیل الگوهای گردش جو بر اساس سال های آنالوگ مشابه)

یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 01:28


با توجه به بررسی الگوهای سال های مشابه با تابستان  1397، موارد ذیل تحلیل و استنباط شده ست:


الف- الگوی گردش جوی طی تابستان:

 • تقویت الگوی پر ارتفاع بر روی حوزه دریا سیاه - ترکیه با گردش ساعتگرد (آنتی سیکلونی)
 • تضعیف نسبی شدت فشار جنب حاره بر روی ضلع جنوبی عرض جنب حاره  (بخصوص بر روی دریا عرب، شرق - جنوب شرق عربستان)
 • بروز فاز مثبت شاخص NAO بخصوص طی ماه های جولای و اوت بر روی اقیانوس اطلس شمالی

ب- الگوی دما و بارش:

 • به دلیل بلاکینگ احتمالی بر روز حوزه غرب آسیا - شرق - جنوب شرق اروپا انحراف در مسیر حرکت توده های کم فشار مهاجر شمال اطلس می تواند منجر به کاهش کلی بارش های سواحل دریا خزر بخصوص در سواحل غربی خزر طی ژوئن تا اوت می گردد.
 • موسمی شبه قاره هند در ابتدای فصل (ژوئن) بطور کلی قوی تر از حد نرمال بلند مدت بوده اما بتدریج طی ماه های جولای و اوت با تضعیف نسبی مواجه می گردد.
 • منطقه موسمی جنوب شرق کشور بطور میانگین با بارش های نرمال و گرایش به کمتر از حد نرمال بلند مدت مواجه می گردد. 
 • به دلیل تقویت ارتفاع لایه جو بر روی مناطق غربی خاورمیانه طی سه ماهه فصل تابستان امکان بروز موج های گرمایی بر روی کشورهای ترکیه، سوریه، عراق، عربستان وجود داشته که بخش هایی از شمال غرب و غرب کشور از  توده هوای گرمایی می تواند متاثر گردد.
 • بخش شمال شرق و بخش های شرقی کشور نیز متوسط دما هوا گرمتر از حد نرمال بلند مدت طی تابستان 97 مواجه خواهند بود.
 • بر روی بخش نزدیک به سواحل جنوبی - جنوب شرقی کشور به سبب تضعیف شدت فشار زیاد جنب حاره و تشیل تراف بر روی دریا عرب رخداد آنومالی های خنکتر از نرمال محتمل می باشد. 


ادامه مطلب ...

پیش بینی وضعیت جوی کشور طی تابستان 1397 (بخش اول: بررسی شاخص ها و عوامل اقلیمی موثر)

جمعه 28 اردیبهشت 1397 ساعت 16:13
1- شاخص النینو _ نوسان جنوبی (ENSO)؛ 

شاخص نینو اقیانوسی (ONI) طی سه ماهه فوریه - آپریل 2018 به 0.6- درجه سلسیوس رسید.طی زمستان 96 بر روی آب های حاره اقیانوس آرام رویداد لانینا (مقادیر ONI معادل 0.5- یا سردتر برای 5 ماه متوالی) گزارش شد که کمترین میزان ONI  معادل 1- درجه سلسیوس بوده که بیانگر شدت لانینا با درجه متوسط می باشد. 

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در مرکز پیش بینی اقلیمی (CPC)  گذار وضعیت لانینا به وضعیت خنثی (ENSO-Neutral) صورت خواهد گرفت و وضعیت خنثی تا پاییز 97 تداوم خواهد داشت. با توجه به اینکه سطح دما آب های زیر سطحی در ناحیه شرق - مرکزی و شرق حاره اقیانوس آرام نرمال تا زیر نرمال می باشد. به نظر می رسد که احتمال رو به افزایشی برای رخداد فاز گرم ENSO (النینو) طی زمستان 97 وجود داشته باشد.  

ادامه مطلب ...

پیش بینی فصلی پاییز 96: تحلیل خروجی سپتامبر 2017 مدل های JAMSTEC ،JMA و NMME (شماره 8)

جمعه 24 شهریور 1396 ساعت 00:00


 تحلیل مدل های:

 1. آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) 
 2.  آژانس علم و فناوری دریایی-زمین ژاپن (JAMSTEC) 
 3.  اسمبل مولتی مدل آمریکای شمالی NMME  


نتیجه گیری 

 •  باتوجه به میزان همبستگی ها بالای فاز شاخص ENSO با بارش و دما ایران طی ماه های مهر و آبان به سبب چشم اندازهای بروز درجاتی از فاز سرد این شاخص به صورت لانینا نوع هیبرید، انتظار کاهش در میانگین بارش کشور طی این دو ماه بی جا نخواهد بود. 
 • طی ابتدای فصل پاییز کمربند پر ارتفاع جنب حاره تقویت نسبی را نشان داده، الگوهای گردش بی هنجار واچرخندی در سطح منطقه توسعه خواهند داشت، خطوط هم ارتفاع آرایش بالاسوئی نسبت به حدود نرمال بلند مدت را خواهند داشته لذا سامانه های آب و هوایی پتانسیلی برای رخنه به موقعیت کشور را در حد کمتر خواهند داشت.  
 • زبانه های توده هوای کمفشار دریا سرخ طی فصل پاییز پتانسیل فعالیت مناسبی را نشان می دهد، این توده هوا با توجه به وضعیت تراز لایه های میانی و فوقانی جو در بخش حاره [آنومالی منفی پتانسیل سرعت تراز 200 (واگرایی)، آنومالی مثبت تابع جریان تراز 850 ( سیکلونی)، فاز SST مناسب اقیانوس هند، فاز گرم دریاهای سرخ، عمان، عرب و خلیج فارس] می تواند شرایط مناسبی را جهت ایجاد جبهه های بارشی و گسیل آنها به حومه خلیج فارس، جنوب غرب ایران فراهم نماید. 
 • مناطقی همچون شمال غرب و کرانه های دریا خزر برای طی ماه های مهر و آبان پتانسیل بالایی برای تجربه بارش های کمتر از نرمال را خواهند داشت، از اینرو به نظر می رسد جهت مدیریت شرایط ذکر شده برنامه ریزی های لازم از سوی نهادهای ذی ربط اتخاذ گردد. 
 • در سایر مناطق کشور بی هنجاری های بارشی نسبت به مناطق ذکر شده انحراف کمتری را نسبت به حدود هنجارهای بلند مدت نشان می دهند؛ به عبارت دیگر صرف نظر ار نوع بی هنجاری میزان اختلاف آن نسبت به حدود هنجار کمتر از مناطق مودر بحث شمال غرب، کرانه های خزر یا جنوب غرب کشور می باشد. 
 •  با توجه به چشم انداز وبسایت Accuweather، Jamstec، JMA و چشم انداز فاز سرد SST خزر در اواخر فصل (آذر ماه) احتمال رخداد بروز موج های سرمایی بر روی فلات ایران به چشم می خورد. تحلیل مدل معتبر ECMWF در طی هفته آخر شهریور منتشر خواهد شد.


فایل کامل پیش بینی فصلی پاییز 96 را از طریق لوگوی PDF زیر دانلود نمائید:پیش بینی فصلی پاییز 96: چشم انداز پاییز 96 از منظر اداره کل هواشناسی کرمانشاه،سازمان هواشناسی و پژوهشکده اقلیم شناسی (شماره 7)

یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 12:32پیش بینی فصل پاییز 96 شماره 7 با تاکید بر پیش بینی فصلی  پاییزه اداره کل هواشناسی کرمانشاه،سازمان هواشناسی و پژوهشکده اقلیم شناسی در تاریخ یکشنبه 12 شهریور 96 منتشر شد. این پیش بینی 7 امین پیش بینی در ارتباط با وضعیت آب و هوایی کشور طی فصل پاییز 96 می باشد. 


پیش بینی نهایی فصل پاییز 96 در تاریخ جمعه 31 شهریور 96 منتشر خواهد شد.


پژوهشکده اقلیم‌شناسی در پیش‌بینی فصلی خود گفت: در مجموع بارش پاییز سال جاری اندکی کمتر از نرمال است اما نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد؛ میانگین دمای ماهانه کشور تا اواخر پاییز 96 یک درجه بیش از نرمال است. کاهش بارش مهرماه در غرب کشور هم محسوس است
نکات مهم در مورد پیش بینی فصلی اداره هواشناسی کشوری و اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه:


1- سیمای کلی بارش ها در فصل پاییز 96 با توریع مکانی و زمانی نامناسب  و نسبتاً بهنگام می باشد؛ به عبارت دیگر بارش ها از نظر پراکندگی مکانی از ناهمگنی برخودار می باشد لذا عواملی که در طول فصل می تواند به بارش های سراسری منجر شوند در طی پاییز 96 ضعیف تر بوده یا کمتر فراهم می آیند. همچنین در طول فصل پاییز بارش ها از توریع مناسب و یکنواختی برخودار نبوده در برخی برهه ها بارش ها افزایش و در برخی کسری آن روی می دهد.


2- پاییز امسال در کل می تواند گرمتر از حالت نرمال بلند مدت باشد؛ این بی هنجاری مثبت دما در بخش های غربی، شمال غرب و تا حدی کرانه های دریا خزر بارزتر می باشد. در نواحی از شرق کشور، نواحی واقع در زون جنوب شرقی زاگرس و مناطقی از استان های واقع در نیمه شرقی جنوب کشور امکان بروز دماها نزدیک به نرمال و در برخی برهه ها کمتر از نرمال بلند مدت را خواهند داشت. 


3- طی ماه های مهر و آبان میانگین دما هوا به بالاتر از حد نرمال سوق می یابد؛ لیکن از اواخر آبان و بویژه طی آذر ماه 96 امکان فراهم شدن شرایط برای بروز موج های سرمایی (به صورت مقطعی) وجود دارد و بنظر می رسد طی آذر ماه 96 رخداد بی هنجاری سرمایی در سطح کشور دور از انتظار نباشد. در این بخش باید به پیش بینی وبسایت Accuweather به بروز سرمای دیر هنگام فصل پاییز 2017 از سوی اوکراین، دریا سیاه  بسوی غرب خاورمیانه و نواحی از شمال غرب ایران نیز توجه نمود


4- میانگین بارش ها در سطح کشور تمایل کمی به سمت کمتر از نرمال بلند مدت را نشان می دهد، این کاهش بارش در نواحی از شمال غرب، کرانه های جنوب غربی خزر، دامنه های البرز غربی احتمال بالاتری را نشان می دهد. در منطقه شمال غرب  و تا حدی کرانه های جنوب غربی خزر باید نسبت به بروز پیامدهای این کاهش بارش ها حساس بوده و برنامه ریزی های لازم و به موقع مد نظر باشد. استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز (زنجان، قزوین، البرز، تهران و قم و سمنان) کاهش اندک بارش ها را طی پاییز 96 را تجربه خواهند کرد، با این تفاوت که به میزان این بی هنجاری منفی بارندگی های فصل پاییز 96 از دامنه های شرقی (استان سمنان) به سمت غرب رشته کوه البرز، افزوده می گردد (استان های زنجان و قزوین).


5- در جنوب غرب کشور با توجه به شرایطی که منجر به همگرایی معکوس در زون دریا سرخ به سمت خلیج فارس می گردد، بروز بارش های پاییزه نرمال حتی فراتر از نرمال بلند مدت وجود دارد، این افزایش بارش در طی آبان 96 غالب تر خواهد بود. همچنین در نیمه جنوبی کشور بارش ها به محدوده رنج نرمال تمایل داشته بر روی پاره ای از مناطق این استان ها امکان بی هنجاری مثبت بارشی وجود دارد (مانند شمال استان سیستان و بلوچستان).


6- در شمال شرق کشور احتمال افزایش میزان بارش ها طی آذر ماه وجود دارد.ادامه مطلب ...

( تعداد کل: 49 )
   1       2       3       4       5       ...       10    >>