به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هواشناسی تحلیلی: تحلیل سینوپتیک و آماری آب و هوای کشور طی مرداد ماه 96

شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 22:29


اعم نکات مهم در  تحلیل مرداد ماه 96 به شرح ذیل می باشد:


الگوهای تراز 500 و متوسط فشار سطح دریا:

  • بر روی نواحی غرب و بخش های جنوبی منطقه (خاورمیانه) میزان ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال بطور متوسط بالاتر از حد هنجار بلند مدت می باشد.بر روی بخش هایی از جنوب غرب روسیه، مرکز پر ارتفاع عامل ایجاد الگوی بلاک (Blocking) و عدم تاثیر گذاری سامانه های عرض های شمالی به روی منطقه می باشد. ارتباط پشته حاصل از کمربند پر ارتفاع جنب حاره با فراز عرض های شمالی، موجب ایجاد شرایط پایداری، هوای خشک و افزایش دما در بخش های غرب، شمال غرب و شمالی کشور می باشد. 
  • الگوی سیکلونی (چرخندی) ضعیفی بر روی نیمه شرقی کشور و شرق منطقه، ضمن کاهش ضخامت لایه جو و سوی دیگر تضعیف نسبی زبانه های توده هوای کمفشار فصلی در سطح فلات، عامل ایجاد کاهش دما هوا در پهنه مرکزی و بخش هایی از شرق و شمال شرق کشور طی مرداد 96 بوده ست. 
  • همگرایی جریانات بر روی فلات ایران بخصوص ارتفاعات در دامنه های جنوبی زاگرس، سبب رخداد بارش های همرفتی بر روی بخش هایی از استان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد گردید و حتی منجر به وقوع آبگرفتگی ها و سیلابی شدن برخی از مسیل ها گردید.

الگوی بارش و دما:

  • هفته اول مرداد 96؛ بارندگی هایی در قسمت هایی از شمالشرق، شمال غرب و جنوب کشور رخ داده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه مینودشت در استان گلستان به میزان 107.5 میلی متر به ثبت رسید. هفته دوم مرداد 96؛  بارندگی درقسمت هایی از خراسان شمالی، مازندران، البرز، تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان رخ داده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه غلامان در استان خراسان شمالی به میزان 24.5 میلی متر به ثبت رسید. هفته سوم مرداد 96؛ بارندگی درنوارشمالی، شمال غرب، شمال شرق، دامنه های جنوبی زاگرس تا جنوب شرق کشور بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه کلاله در استان گلستان به میزان 53 میلی متر به ثبت رسید. هفته چهارم مرداد 96؛ بارندگی درقسمت هایی از حاشیه دریای خزر، شمال غرب، زاگرس میانی و جنوبی بوده است. بیشینه مجموع بارش این هفته در ایستگاه امامزاده جعفر در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان 19.5 میلی متر به ثبت رسید.
  • بیشینه بارش در طی مرداد 96 از آن ایستگاه کلاله (فرودگاه) در استان گلستان با 148 میلی متر گزارش شده است. 
  •  در کل بارش ها طی مرداد 96 نسبت به مقادیر بلند مدت دوره مشابه با کاهش رو به رو گردیده و در حدود 38.1- درصد افت بارش ها در طی این مدت رخداده ست. از 31 استان کشور 7 استان دارای بارش های نرمال و بالاتر از حد نرمال بلند مدت بوده ست؛ استان های خوزستان، فارس، گلستان، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر از جمله این استان ها می باشد. بالاترین افزایش بارش نسبت به دور مشابه بلند مدت از آن استان بوشهر با 94.06+ درصد بالاتر از حد نرمال به ثبت رسید. 

  • در طی 31 استان کشور، قم با 100- درصد کمتر از نرمال بلند مدت خود دارای بالاترین میزان کاهش بارش ها نسبت به مقادیر بلند مدت خود قرار گرفت.

  • هفته اول مرداد 96؛  در مقیاس کل کشور، طی هفته مذکور دمای هوا به میزان 1.2+ درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت در همین بازه زمانی افزایش داشته است. درمجموع، تمامی استان های کشور گرم تر از شرایط دمایی بلندمدت خود دراین بازه زمانی بوده اند. هفته دوم مرداد 96؛  در مقیاس کل کشور، طی هفته مذکور دمای هوا به میزان 0.4+ درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت در همین بازه زمانی افزایش داشته است. هفته سوم مرداد 96؛ در مقیاس کل کشور، طی هفته مذکور دمای هوا به میزان 0.1+ درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت در همین بازه زمانی افزایش داشته است. درمجموع، 23 استان کشور گرم تر و 8 استان نیز خنک تر از شرایط دمایی بلندمدت خود دراین بازه زمانی بوده اند. هفته چهارم مرداد 96؛ در مقیاس کل کشور، طی هفته مذکور دمای هوا به میزان 0.2+ درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت در همین بازه زمانی افزایش داشته است. درمجموع، 22 استان کشور گرم تر و 9 استان نیز خنک تر از شرایط دمایی بلندمدت خود دراین بازه زمانی بوده اند. 

  • بالاترین دمای مطلق ثبت شده از آن ایستگاه مهران واقع در استان ایلام با 52.5 درجه در بعد از ظهر روز 15 مرداد 96 و کمترین دمای مطلق ثبت شده در سطح کشور از آن ایستگاه اردبیل (فرودگاه) با 4.4 در صبگاه روز 17 مرداد 96 به ثبت رسیده ست.
الگوی بی هنجاری ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال از پلات های مرکز ملی پیش بینی های محیطی (NCEP) نشان می دهد طی ماه مرداد 96 ، بر روی نواحی غرب  و بخش های جنوبی منطقه (خاورمیانه) میزان ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال بطور متوسط بالاتر از حد هنجار بلند مدت می باشد، بر روی بخش هایی از جنوب غرب روسیه مرکز پر ارتفاع (واچرخند) مستقر می باشد که عامل ایجاد الگوی بلاک (Blocking) و عدم تاثیر گذاری سامانه های شمالی به روی منطقه می باشد. همچنین الگوها به خوبی عامل ارتباط پشته حاصل از کمربند پر ارتفاع جنب حاره با فراز عرض های شمالی را به خوبی نشان می دهد، دستاورد این شرایط برقرار شرایط پایداری، هوای خشک و افزایش دما در بخش های غرب، شمال غرب و شمال کشور می باشد. 


جریانات برگشتی از مرکز پر ارتفاع مستقر در عرض های شمالی در غالب جریانات شمالی _ شمال شرقی بر روی شرق منطقه عامل بوجود آورنده الگوی سیکلونی ضعیف بر روی نیمه شرقی کشور و شرق منطقه می باشد، کاهش ضخامت لایه جو و از یک سو تضعیف نسبی زبانه های توده هوای کمفشار فصلی در سطح فلات، عامل کاهش دما هوا در پهنه مرکزی و بخش هایی از شرق و شمال شرق کشور طی مرداد 96 بوده ست. 


ادامه مطلب ...

طی نیمه اول مرداد 1396؛ مینودشت با 107.5 میلی متر بیشترین بارش، اردبیل با 5.8 و مهران با 51.5 درجه خنک ترین و گرمترین بودند

سه‌شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 00:54بررسی الگوی بی هنجاری ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال (Z500) و متوسط فشار سطح دریا (MSLP) طی نیمه اول مرداد 96 نشان می دهد، بر روی جنوب غرب روسیه مرکز پر ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال واجد الگوی گردش بی هنجاری ساعتگرد استقرار داشته ست که با مرکز پر ارتفاع جنب حاره واقع در خاورمیانه که بر روی شمال غرب عربستان و شمال دریا سرخ بسته گردیده، همپیوندی برقرار کرده ست. در نتیجه بر روی سرتاسر غرب خاورمیانه، دریا سیاه، قفقاز، ترکیه، کاسپین، غرب و شمال غرب ایران تا بخش وسیعی از جنوب غرب روسیه و جنوب شرق اروپا با بی هنجاری مثبت ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال و حاکمیت پشته پر ارتفاع همراه بوده ست. بر روی نیمه شرقی - مرکزی ایران الگوی گردش بی هنجاری چرخندی (پادساعتگرد) مبین حاکمیت ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال حدود نرمال طی نیمه دوم مرداد ماه 96 بوده ست.


طبق آنچیزی که از الگوی بی هنجاری متوسط فشار سطح دریا طی نیمه اول مرداد ماه 96 دیده می شود، طی این مدت بر روی فلات ایران میزان متوسط فشار سطح دریا گرایش به بالاتر از حدود نرمال های بلند مدت را داشته ست که تضعیف زبانه های توده هوای کمفشار فصلی را نشان می دهد. این الگوی بی هنجاری در لایه تراز میانی و فشار تراز سطح دریا نشان می دهد که مسیر عبور توده هوای عرض معتدله در طی نیمه اول مرداد 96 بر روی عرض های جغرافیایی بالا (شمال اطلس به سمت شمال غرب و شمال اروپا) بوده و بر روی منطقه حاکمیت پر ارتفاع جنب حاره و همپیوندی آن با پر ارتفاع حاکم بر روی جنوب غرب روسیه مانع از تاثیر گذاری توده هوای ناپایدار عبوری بر روی بخش های شمالی و حوزه کاسپین (سواحل شمال) گردیده ست. در نتیجه مقادیر نرخ بارش طی نیمه اول مرداد ماه 96 بر روی نوار ساحلی خزر و بخش هایی از شمال غرب کشور گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت را نشان داده و در سایر مناطق کشور این بی هنجاری مطابق با نرمال های بلند مدت بوده ست. 


ادامه مطلب ...

تحلیل سینوپتیک تیر 1396: شهر کرد 3.8 درجه سردترین و اهواز با 53.7 درجه گرمترین های تیر 96 بوده اند

سه‌شنبه 3 مرداد 1396 ساعت 23:13


با توجه به الگوی ناهنجاری تراز 500 هکتوپاسکال طی تیر 96، حاکمیت مرکز پر ارتفاع تراز میانی بر روی غرب ترکیه مشهود می باشد که با برقرار الگوی گردش واچرخندی بر روی  شمال غرب خاورمیانه همراه بوده ست، نتیجه این شرایط افزایش ارتفاع لایه تراز جو بین 40+ تا 45+ متر بر روی بخش اعظم ترکیه و دریا سیاه و از 15+ تا 20+ متر بالاتر از نرمال بر روی بخش وسیعی از غرب خاورمیانه و ایران بوده ست. این افزایش میزان ارتفاع تراز لایه میانی جو با الگوی بی هنجاری متوسط فشار سطح دریا (MSLP) بین 1.5- تا نرمال در همین بخش (غرب خاورمیانه) توام گردیده ست. در نتیجه بر روی غرب خاورمیانه و ایران شرایط گرمایش دمای هوا حاکم بوده ست و بالعکس در شرق خاورمیانه و ایران با توجه به قرار گرفتن در مسیر جریانات شمالی لایه میانی و تمرکز زبانه های توده هوای پرفشار تراز سطح دریا فرارفت سرد و شارش هوای خنکتر در نیمه شرقی رویداد ست. طی تیر 1396، کمترین دمای ثبت شده مربوط به شهر کرد با دمای 3.8 درجه سلسیوس در استان چهارمحال و بختیاری و بیشترین دمای ثبت شده متعلق به اهواز با 53.7 درجه سلسیوس در استان خوزستان بوده ست. بیشترین بارش تجمعی هفتگی در هفته چهارم تیر 96 از ایستگاه مراوه تپه استان گلستان با 82 میلی متر به ثبت رسیده ست.


همانطور که از خروجی نمودار تغییرات بارندگی استانی تیر 96 از مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران بر می آید، تیر 96 در کل ماه خشکی نسبت به میزان مقادیر بلند مدت بوده ست، بطوری که میانگین بارندگی کشور 11 % کاهش را نشان می دهد. در بین 31 استان کشور 21 استان با بارش های کمتر از نرمال و 10 استان با بارش های فراتر از نرمال با درجات متفاوتی طی تیر ماه 96 مواجه بوده اند.


طی تیر 96 بیشترین میزان کاهش بارندگی ها از آن استان کهکیلویه و بویر احمد و پس از آن خوزستان بترتیب با 100% و 99.8 % و استان مرکزی با 406.8 % پر بارش ترین ایستگاه های کشور نسبت به میزان مقادیر بلند مدت خود طی تیر ماه بوده اند. طی تیر 96، عمده استان های واقع در شرق _ مرکز کشور دارای متوسط دمای کمتر از نرمال بوده و هوا به نسبت در مقایسه با حدود نرمال بلند خنکتر بوده است؛ استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان، فارس، اصفها ن و یزد بین 0.5 تا 1.5 درجه سلسیوس کمتر از نرمال های بلند مدت تیر ماه بوده اند. در مقابل بخش های غربی کشور از میانگین دمای ماهیانه گرمتری نسبت به نرمال های بلند مدت برخوردار بوده اند؛ استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، همدان، کرمانشاه، و خوزستان بین  0.5 تا 2.5 درجه سلسیوس گرمتر از میزان نرمال طی تیر ماه واقع بوده اند.


نوار ساحلی خزر در شمال و کرانه های جنوبی کشور نیز از قاعده میانگین دمای هوا گرمتر طی تیر ماه 96 استثنا نبوده اند؛ در کرانه های دریا خزر بین 0.5 تا 2 درجه سلسیوس (روند افزایشی میانگین دمای هوا تیر ماه از شرق به غرب) و در کرانه های جنوبی کشور بین 1 الی 2 درجه سلسیوس هوا گرمتر از نرمال بلند مدت بوده ست. 


ادامه مطلب ...

تحلیل سینوپتیک: خرم آباد با بارش 285.3 میلی متر رکورد فروردین 1395 / 25 استان میانگین بارش فراتر از نرمال

سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1395 ساعت 21:34ایستگاه خرم آباد با مجموع بارش 285.3 میلی متر  رکورد دار بالاترین میزان بارش  ثبت شده طی فروردین 1395 می باشد. استان لرستان با 207.7+ %  نرمال بیشترین نابهنجاری فراتر از نرمال بارش استانی را در سطح کشور به خود اختصاص داده ست.  از میان 31 استان کشور، 25 استان دارای میانگین بارش فراتر از نرمال طی فروردین 1395 می باشند. استان های لرستان، ایلام، همدان، کرمانشاه، مازندران و قم 5 رتبه برتر بارش استانی فراتر از نرمال فروردین 1395 را دارا می باشند.


 در این بین استان تهران درجایگاه 12 امین استان با  متوسط بارش فراتر از نرمال به میزان 79.1+ % نرمال جای دارد.


متوسط بارش های استانی فروردین 1395 در 6 استان کمتر از نرخ نرمال های بلند مدت بوده است، این استان ها عبارتند از: سیستان و بلوچستان، یزد، بوشهر، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان که بیشترین میزان کاهش متوسط بارش ها از آن استان سیستان و بلوچستان با 66.4 - % نرمال بوده است.به لحاظ دمایی، طی فروردین 1395با توجه به نقشه های معرف ناهنجاری های میانگین دمای بیشینه و کمینه روزانه، به طور کل در بخش های شرقی کشور و سواحل دریا خزر متوسط دمای هوا گرایش به فراتر از نرمال را نشان داده است این در حالی ست که بر روی بخش های غربی و نواحی از میانه جنوب کشور میانگین دما تمایل به کمتر از نرمال را طی یکماهه فروردین 95 داشته ست.

بر روی نواحی از استان کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ناهنجاری میانگین دما روزانه بین 0.6+ الی 1.5+ درجه سلسیوس بوده ست و بالاترین میزان میانگین بیشینه روزانه بر روی غرب استان کرمان و بخشی از جنوب استان سیستان و بلوچستان بین 35+ الی 40+ درجه واقع بوده ست.

بر روی نواحی از استان همدان، کرمانشاه و لرستان میزان نابهنجاری دما هوا تا 2.5- درجه سلسیوس نشان داده شده ست. کمترین میزان میانگین کمینه روزانه بر روی نواحی مرتفع دامنه های البرز در جنوب استان مازندران و گیلان، غرب  اردبیل و شمال استان سمنان قرار داشته ست. 

ادامه مطلب ...