به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
زولا

پیش بینی آب و هوای کشور طی یکماه آینده (10 مرداد الی 9 شهریور 96)

سه‌شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 22:21


 

اعم موارد مهم در این پیش بینی (اوت 2017):

  • با بی هنجاری مثبت ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال و تقویت زبانه های توده هوای پرفشار تراز سطح دریا ضمن رخداد فرارفت هوای خنک بر روی فلات ایران با کاهش ضخامت لایه جو و خنک شدن هوا بر روی پهنه فلات ایران همراه بوده اما در مقابل در غرب منطقه با کاهش میزان فشار تراز سطح دریا (تقویت زبانه های کمفشار) و افزایش میزان ارتفاع تراز میانی، افزایش میزان ضخامت جو و در نتیجه وقوع گرمایش پیش بینی می شود.
  • وضعیت شاخص الگوهای SCAND، WP، EA و ... طی ماه اوت 2017، تشدید ضلع غربی کمربند پرفشار جنب حاره فعال در منطقه را در پی داشته، همپیوندی حدود شمالی پشته پر ارتفاع جنب حاره با پر ارتفاع مستقر بر روی عرض های بالاتر در غرب خاورمیانه پیش بینی می شود.
  • گردش سیکلونی (پادساعتگرد) در لایه تراز 500 هکتوپاسکال، ضمن کاهش ضخامت لایه جو، موجب می گردد که هوای خنک تر آسیا مرکزی و میانه از جانب عقب چرخند به روی فلات ایران پمپاژ شود، در نتیجه معدل دما هوا ماه اوت نسبت به هنجار بلند مدت در بخش وسیعی از ایران کاهش خواهد داشت.
  • بطور کل در استان های نیمه شرقی و مرکز کشور؛ استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، یزد، اصفهان، نیمه شمالی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و چهارمحال و بختیاری نرمال تا 1- درجه سلسیوس خنک تر از میزان نرمال بلند مدت پیش بینی می شود. بر روی کرانه های جنوبی کشور، جنوب استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس دمای هوا بالاتر از حد نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود. بر روی نوار غرب و شمال غرب کشور متوسط دما هوا تا 1 درجه سلسیوس دما هوا گرمتر بوده و در شمال غرب کشور این میزان می تواند تا 1.5 درجه سلسیوس افزایش یابد. بر روی کرانه های دریا خزر تلورانس دما هوا بالاتر خواهد بود، به این معنا که نوسانات دمایی در طی یکماهه آینده در سطح بالاتری واقع می باشد، بطور کل متوسط دمای هوا بر روی کرانه های دریا خزر تا 0.5 درجه سلسیوس می تواند بالاتر از حالت نرمال بلند مدت واقع گردد. 
  • بر اساس خروجی مدل های پیش یابی،  عمده بارش های ماه اوت بر روی کرانه های دریا خزر و شمال غرب کشور متمرکز خواهد بود که هسته بیشینه بارش طی این ماه بر روی کرانه های غربی دریا متمرکز بر استان گیلان با 150 میلی متر پیش بینی می شود. در بیشتر مناطق کشور مجموع بارندگی های مورد انتظار در محدوده سطح هنجار این موقع از سال  خواهد بود، بر روی شمال غرب کشور بارش ها در محدوده نرمال های بلند مدت بوده در برخی از نواحی استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل احتمال بی هنجاری های مثبت (بالاتر از نرمال) وجود خواهد داشت. بارندگی در کرانه های دریا خزر نزدیک به نرمال های بلند مدت واقع می باشد، در نیمه اول ماه اوت 2017 میزان بارش ها گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت بوده اما در نیمه دوم ماه بارش ها به نرمال ها نزدیک شده و حتی در برهه هایی فراتر از نرمال بلند مدت دور از انتظار نخواهد بود، در مجموع بارندگی ها در کرانه های غربی خزر نرمال با گرایش به فرانرمال و در کرانه های شرقی نزدیک به نرمال با احتمال بی هنجاری منفی بارش دیده می شود. 


در این پیست به پیش بینی آب و هوای کشور طی یکماه آینده (10 مرداد الی 9 شهریور 96) می پردازیم:


الگوی چشم انداز نقشه تراز 500 هکتوپاسکال نشان دهنده بی هنجاری مثبت ارتفاع تراز میانی بر روی سرتاسر جنوب نوار عرض معتدله اوراسیا می باشد. از اینرو استقرار پشته پر ارتفاع بر روی اروپا طی یکماه آینده پیش بینی می شود. بر روی عرض های شمالی تر بر فراز شمال اقیانوس اطلس، شمال غرب اروپا، حوزه اسکاندیناوی و نواحی شمالگان بی هنجاری منفی ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال پیش بینی می شود. در نتیجه سرتاسر عرض جنب قطبی اروپا و شمال غرب روسیه حاکمیت ناوه کم ارتفاع پیش بینی می شود. برقراری شرایط الگوی نسبتا مداری بر روی سرتاسر اوراسیا سبب خواهد شد میزان شدت سرعت باد در هسته روبادها بر روی عرض های شمالی افزایش یابد. طی ماه اوت فاز نوسان NAO شکل منسجمی را نشان نداده و تغییر فازهای آن بیشتر به سمت منفی می باشد، از نیمه دوم ماه اوت به نظر می رسد گرایش  شاخص NAO به فاز مثبت بیشتر صورت گیرد. فاز منفی شاخص SCAND نیز طی ماه اوت با بی هنجاری منفی ارتفاع بر روی شمال شرق اقیانوس اطلس، اسکاندیناوی و شمال غرب روسیه و بی هنجاری مثبت ارتفاع بر روی سرتاسر جنوب اروپا، حوزه مدیترانه و با شدت کمتر در غرب خاورمیانه همراه خواهد بود. فاز منفی الگوی غرب اقیانوس آرام (WP) طی ماه اوت با بی هنجاری مثبت بر روی حوزه اروپا و جنوب غرب خاورمیانه همراه خواهد بود و بالاخره فاز مثبت الگوی شرق اطلس (EA) نیز، با بی هنجاری منفی ارتفاع بر روی شمال شرق اقیانوس اطلس شمالی و بی هنجاری مثبت ارتفاع بر روی سرتاسر اروپای جنوبی ، مدیترانه  و جنوب غرب آسیا همراه می باشد.طی یکماه آینده منتهی به 9 شهریور 96، بر روی سرتاسر اروپا مرکز پر ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال با بی هنجاری مثبت ارتفاع لایه میانی جو را خواهیم داشت که با توجه به بی هنجاری مثبت ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال بر روی غرب خاورمیانه همراست و تشدید ضلع غربی کمربند پرفشار جنب حاره فعال در منطقه را در پی دارد، همپیوندی حدود شمالی پشته پر ارتفاع جنب حاره با پر ارتفاع مستقر بر روی عرض های بالاتر در غرب خاورمیانه پیش بینی می شود، این سطح وسیعی پر ارتفاع لایه تراز میانی با تشدید واچرخندی و نزول دینامیک هوا موجب استقرار هوای گرم و خشک بر روی غرب خاورمیانه می گردد. از طرف دیگر حاکم شدن مرکز کم ارتفاع بر روی شرق منطقه با کاهش ضخامت جو ضلع شرقی کمربند پر ارتفاع جنب حاره تضعیف می یابد، از این رو هوای خنکتر و پتانسیل صعود را بر روی پهنه فلات ایران خواهیم داشت. 

الگوی های MSLP با بی هنجاری مثبت فشار تراز سطح دریا بر روی پهنه فلات ایران همراه ست که تضعیف کمفشار فصلی را طی یکماه منتهی به 9 شهریور 96 نشان می دهد، غرب خاورمیانه بر روی دریا سرخ، شبه جزیره عربستان و مدیترانه شرقی بی هنجاری های منفی فشار سطح دریا نشان دهنده تقویت زبانه های توده هوای کمفشار تراز سطح دریا می باشد. 


گردش سیکلونی (پادساعتگرد) در لایه تراز 500 هکتوپاسکال، ضمن کاهش ضخامت لایه جو، موجب می گردد که هوای خنک تر آسیا مرکزی و میانه از جانب عقب چرخند به روی فلات ایران پمپاژ شود، در نتیجه معدل دما هوا ماه اوت نسبت به هنجار بلند مدت در بخش وسیعی از ایران کاهش خواهد داشت. اما در بخش های غرب و شمال غرب با افزایش ضخامت لایه جو، نزول دینامیک هوا و فرارفت گرم دمای هوا در سطح بالاتری از حالت عادی واقع خواهد شد.بنابر این با بی هنجاری مثبت ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال ضمن رخداد فرارفت هوای خنک بر روی فلات ایران، با تقویت زبانه های توده هوای پرفشار تراز سطح دریا و تضعیف زبانه های کمفشار، همه این اتفاقات با کاهش ضخامت لایه جو و خنک شدن هوا بر روی پهنه فلات ایران طی یکماه آینده منتهی به 9 شهریور 96 همراه بود اما در مقابل در غرب منطقه با کاهش میزان فشار تراز سطح دریا (تقویت زبانه های کمفشار) و افزایش میزان ارتفاع تراز میانی، افزایش میزان ضخامت جو و در نتیجه وقوع گرمایش پیش بینی می شود.


همانطور که در نقشه پیش بینی ناهنجاری متوسط دما هوا یکماهه آینده منتهی به 9 شهریور 96 دیده می شود، بر روی بیشتر استان های واقع در شرق و پهنه مرکز ایران نرمال و گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت را انشان می دهد؛ استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، یزد، اصفهان، نیمه شمالی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و چهارمحال و بختیاری نرمال تا 1- درجه سلسیوس خنک تر از میزان نرمال بلند مدت پیش بینی می شود.


در مقابل در بر روی استان های واقع در نوار غربی، شمال غرب، نوار شمالی و کرانه های ساحل دریا جنوب کشور متوسط دمای هوا گرمتر از مقدار نرمال این مدت را خواهد داشت. بر روی نوار غربی و شمال غرب کشور متوسط دمای هوا طی یکماهه آینده منتهی به 9 شهریور 96 تا 1.5 درجه سلسیوس بالاتر از حدود نرمال گرمتر خواهد بود، بر روی نوار ساحلی جنوب کشور شامل جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب فارس و بوشهر تا 1 درجه  و در نوار ساحل دریا خزر و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز در شمال کشور تا 0.5 درجه سلسیوس متوسط دما هوا ماه گرایش به گرمتر شدن را نشان می دهد.از نظر شرایط بارشی، در بیشتر مناطق کشور که دوره فصل خشک را سپری می کنند، وضعیت مطابق با نرمال های بلند مدت خواهد بود. بر روی کرانه های غربی دریا خزر عمدتا بارش ها به شرایط نرمال دوره نزدیک تر شده، از بی هنجاری های منفی بارش کاسته خواهد شد، در نتیجه از نیمه دوم ماه اوت وضعیت بارش ها در کرانه های دریا خزر رو به بهود خواهد رفت. در کل طی یکماه آینده منتهی به 9 شهریور 96؛ میزان بارندگی در وضعیت نرمال بلند مدت قرار داشته و در غرب سواحل خزر (استان گیلان) بخش هایی از شمال غرب کشور گرایش به کمی فراتر از نرمال را نشان می دهد.


با توجه به بخش های قبلی در مورد پیش بینی وضعیت موسمی 2017 شبه قاره در طی ماه اوت، با بی هنجاری منفی بارندگی ها در سطح شبه قاره بخصوص در بخش شمال غربی این کشور، جنوب پاکستان و دریا عرب، به نظر نمی رسد در طی یکماهه آینده فعالیت مستقیم توده هوای موسمی شبه قاره به بخش های جنوب شرق و جنوب ایران را به شکل قوی داشته باشیم. با توجه به ضعیف بودن توده هوای موسمی بر روی شبه قاره و تضعیف ضلع شرقی کمربند پرفشار جنب حاره بر روی پهنه فلات ایران و گسترش الگوی فرارفت منفی هوا بر روی لایه میانی جو ناشی از چرخندی شرق منطقه به نظر می رسد شرایط برای ایجاد همرفت های تابستانه بر روی کوهستان های کشور مهیا باشد. مناطقی همچون سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان شمالی، رضوی، دامنه های شرقی البرز، ارتفاعات جنوبی استان گلستان و مازندران از نواحی پتانسیل برای رخداد همرفت های تابستانه به شمار می روند.


بر اساس خروجی مدل ECMWF، عمده بارش های ماه اوت بر روی کرانه های دریا خزر و شمال غرب کشور متمرکز خواهد بود که هسته بیشینه بارش طی این ماه بر روی کرانه های غربی دریا متمرکز بر استان گیلان با 150 میلی متر پیش بینی می شود. ناهنجاری بارش در طی ماه اوت 2017 نشان می دهد که در بیشتر مناطق کشور مجموع بارندگی های مورد انتظار در محدوده سطح هنجار این موقع از سال  خواهد بود، بر روی شمال غرب کشور بارش ها در محدوده نرمال های بلند مدت بوده در برخی از نواحی استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل احتمال بی هنجاری های مثبت (بالاتر از نرمال) وجود خواهد داشت. بارندگی در کرانه های دریا خزر نزدیک به نرمال های بلند مدت واقع می باشد، در نیمه اول ماه اوت 2017 میزان بارش ها گرایش به کمتر از نرمال های بلند مدت بوده اما در نیمه دوم ماه بارش ها به نرمال ها نزدیک شده و حتی در برهه هایی فراتر از نرمال بلند مدت دور از انتظار نخواهد بود، در مجموع بارندگی ها در کرانه های غربی خزر نرمال با گرایش به فرانرمال و در کرانه های شرقی نزدیک به نرمال با احتمال بی هنجاری منفی بارش دیده می شود. 


بارش های موسمی در جنوب شرق کشور عمدتا نرمال با نواحی از بی هنجاری های منفی (کمتر از نرمال) در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان پیش بینی می شود. بر اساس خروجی مدل ECMWF، چشم انداز دمایی طی ماه اوت 2017 الگوهای کاهشی را در سطح پهنه فلات ایران نشان می دهد، بطور کل در استان های نیمه شرقی و مرکز کشور در حدود 1.5 تا 2 درجه سلسیوس متوسط دما ماه اوت 2017 کمتر از مقدار عادی این موقع از سال خواهد بود. بر روی کرانه های جنوبی کشور، جنوب استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس دمای هوا بالاتر از حد نرمال های بلند مدت پیش بینی می شود. بر روی نوار غرب و شمال غرب کشور متوسط دما هوا طی یکماهه اوت 2017 تا 1 درجه سلسیوس دما هوا گرمتر بوده و در شمال غرب کشور این میزان می تواند تا 1.5 درجه سلسیوس افزایش یابد. 


بر روی کرانه های دریا خزر تلورانس دما هوا بالاتر خواهد بود، به این معنا که نوسانات دمایی در طی یکماهه آینده در سطح بالاتری واقع می باشد، بطور کل متوسط دمای هوا بر روی کرانه های دریا خزر تا 0.5 درجه سلسیوس می تواند بالاتر از حالت نرمال بلند مدت واقع گردد. نظرات (2)
چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت 10:45
سلام ممنون از اطلاعات بسیار خوبتان روی نقشه شرایط دمایی برای قم کاهش نسبت به میانگین بلند مدت دیده میشود درسته یا من اشتباه متوجه شدم منظورم طی بازه زمانی مرداد تا دهه نخست شهریور است
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام

به نسبت متوسط دما هوا طی یکماهه آینده نرمال با احتمال کمتر از نرمال خواهد بود.
سه‌شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 23:16
سلام داداش در بازه ی زمانی 10 مرداد تا 9 شهریور 96 ایا شهر کاشان هم میزبان بارش خواهد بود یا خیر با تشکر.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام
میزان بارندگی ها مطابق با شرایط عادی بلند مدت خواهد بود.
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.