به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید

بررسی الگوهای مرتبط با ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال و سطح زمین طی هفته اول تیر 96

جمعه 2 تیر 1396 ساعت 00:09بررسی الگوهای مرتبط با ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال و سطح زمین طی هفته اول تیر 96 :


طی  یک هفته آینده میزان شدت فشار زیاد جنب حاره روند تقویت نسبی را در پیش خواهد گرفت که این تغییر به دنبال توسعه نصف النهاری این واچرخند به سوی شمال صورت خواهد گرفت. علاوه بر نوسانات نیمروزان، با گذر زمان به سمت اواسط دهه اول تیر ماه 96 مرکز سلول واچرخند جنب حاره نوسان مداری - غربسوی را در پیش گرفته، بدین ترتیب حداکثر تاوایی منفی ناشی از فرونشست هوا بر روی نواحی غرب خاورمیانه حاکمیت خواهد یافت. 


همانطور که در نقشه ذیل مشاهده می نمائید، خط مشکی پر رنگ شده پربند 585 ژئوپتانسیل دکامتر بعنوان مرکز بیرونی پرفشار جنب حاره ای را نشان می دهد، بر این اساس مشاهده می شود که طی حرکت به سمت اوسط و نیمه دوم هفته اول تیر ماه 96، توسعه نیمروزان (نصف النهاری) در کمربند پر ارتفاع جنب حاره ای اتفاق می افتد و کشور تقریبا ( بجز بخش کوچکی از آذربایجان) بطور کامل تحت استیلای پر ارتفاع جنب حاره قرار خواهد گرفت و بطور نسبی بر میزان ضخامت جو بر روی کشور افزوده می شود. در طی این شرایط موج های کوتاه حدود جنوبی حلقه بادهای غربی از فراز شمال دریا کاسپین به سمت غرب در حال جابجایی می باشند.


همانطور که در طی این زمان کمربند پر فشار جنب حاره توسعه شمالی را نشان می دهد مرکز اصلی سلول واچرخند نیز بر روی جنوب ایران به آرامی نوسان مداری - غربسو در پیش خواهد گرفت. این اتفاق نیز با تشدید (کاهش فشار) کمفشار فصلی بر روی جنوب پاکستان و عمان همراه هست. بنابر این همچنان تا نیمه هفته اول تیر 96 منطقه گرمایش اصلی منطقه بر روی جنوب و جنوب شرق ایران قرار خواهد داشت.  از اینرو تا اوسط هفته آینده بطور میانگین بر میزان دمای هوا در سطح کشور افزوده خوهد شد. منطقه گرمایشی (HOT SPOT) بر روی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان قرار دارد که با جابجایی عناصر ذکر شده در لایه تراز میانی و تشدید کمفشار حرارتی سطح زمین تا اواسط هفته آینده به سمت غربتر یعنی استان فارس نیز جابجا خواهد شد. در  این مدت هوای نیمه شمالی مخصوصا نوار شمالی و ساحل دریا خزر از اعتدال برخوردار خواهد بود. 


از اواسط هفته آینده روند تشدید کمفشار حرارتی سطح زمین را خواهیم داشت بطوری که بر اساس نقشه های تراز سطح دریا هم فشار 960 هکتوپاسکالی بر روی آب های خلیج فارس بسته شده و خطوط هم فشار بر روی جنوب غرب ایران به سمت شمال فشردگی را بدست می آورد. این انتقال گرمایش سطحی به سمت غرب موجب می گردد که بتدریج هسته گرمایش به سمت غربتر جابجا شده بر روی جنوب غرب ایران مستقر گردد. 

گسترش شمالسوی پرارتفاع جنب حاره بسمت شمال همچنان تداوم خوهد داشت و ضمن این افزایش قلمرو کمربند پر فشار، جابجایی مداری غربسوی مرکز پرفشار جنب حاره ای موجب حاکم شدن آن بر روی عراق و شمال عربستان خواهد شد. این جابجایی مرکز نزول هوا بهمراه افزایش تدریجی ضخامت جو، گرمایش قابل توجهی را در نیمه دوم هفته اول تیر ماه 96 بر روی غرب منطقه خاورمیانه ایجاد می نماید و احتملا موج گرمایی را بر روی این مناطق براه خواهد انداخت. بر روی جنوب غرب ایران و خوزستان تشدید کمفشار فصلی و از طرفی حاکیمت مرکز پر ارتفاع جنب حاره موجب تشدید گرمایش هوا  و در نتیجه هسته اصلی گرمایش منطقه را به خود اختصاص خواهد داد. نیمه دوم هفته آینده، در یک نتیجه بالعکس بر روی نواحی شرقی تر منطقه خاورمیانه و حتی شمال شرق و باند شمالی شرق ایران بشکل جزئی شکست گرمای هوا را خواهیم داشت این شرایط به دنبال خروج مرکز پر ارتفاع جنب حاره از این نواحی و کاهش نسبی ضخامت جو صورت می گیرد.


همانطور که مشاهده می کنید منطقه گرمایش اصلی از اواسط هفته آینده (هفته اول تیر 96) به سمت خلیج فارس جابجا خواهد شد، نواحی از نیمه غربی هرمزگان، جنوب فارس، بوشهر، آب های شرقی و مرکزی خلیج فارس و سپس برای جنوب غرب ایران از نواحی اصلی گرمایش خواهند بود. 


در نیمه دوم هفته آینده بخش و سیعی از نیمه غربی منطقه خاورمیانه در محدوده گرمایش فصلی قرار خواهند داشت و به نظر می رسد این شرایط اولین موج اصلی گرما را رقم خواهد زد.


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.