به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تحلیل وضعیت الگوی آب و هوایی (بارش و دما) مرداد 1396

جمعه 30 تیر 1396 ساعت 18:35الگوی ارتفاع تراز میانی (Z500) و متوسط فشار سطح دریا (MSLP)

میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 hpa بروی شمال غرب کشور تا 40+ متر، در نیمه شمالی تا 30+ متر و در سایر نواحی پهنه فلات ایران تا 20+ متر بیشتر از نرمال می باشد، متوسط فشار سطح دریا (MSLP) بر روی بخش وسیعی از ایران تا 2+ هکتوپاسکال و در نواحی مرکزی تا جنوب غربی تا 3+ هکتوپاسکال بالاتر از نرمال های بلند مدت واقع خواهد شد. این الگوها تشدید پر ارتفاع در لایه تراز میانی (بویژه در شمال غرب و نوار شمالی کشور) و تضعیف کمفشار فصلی را طی مرداد ماه 96 نشان می دهد.شرایط شاخص ها و نوسان های اقلیمی 

  • در حال حاضر، شرایط خنثی شاخص النینو _ نوسان جنوبی (ENSO) غالب بوده و این شرایط برای 2 هفته آینده تداوم خواهد داشت. 
  • نوسان مادن جولیان (MJO) در فاز 3 با شدت نزدیک به 1 بسر می برد و طی یک هفته آینده تمایل بسیاری برای ورود به فاز 4 با شدت کمتر از 1 را نشان می دهد. 
  • شاخص دو قطبی اقیانوس هند (IOD) تقریبا در شرایط خنثی (0.1- درجه سلسیوس زیر نرمال) واقع می باشد.


ادامه مطلب ...

پیش بینی فصلی پاییز 96: سال های آنالوگ مشابه با وضعیت احتمالی پاییز 96 با تاکید بر شاخص ENSO (شماره 3)

پنج‌شنبه 29 تیر 1396 ساعت 13:58


در پیش بینی فصلی پاییز 96 شماره 2، بر روی آخرین بروز رسانی های پیش یابی فصلی مدل های ECMWF و JMA داشتیم؛ ماحصل این بررسی ترسیم چشم انداز بارش های نرمال در بیشتر نواحی کشور طی سه ماهه اکتبر تا دسامبر 2017 و احتمال وقوع بی هنجاری های مثبت دمایی با تمرکز بر روی نواحی غربی و تا حدی جنوبی کشور بود. همچنین مدل JMA برای ماه اکتبر بعنوان آغازگری الگوهای پاییزه، امکان تشکیل شرایط واچرخندی قوی بسبب قوی تر شدن سلول پر ارتفاع جنب حاره ای بر روی ایران در ابتدای فصل را نشان داد.


در پیش بینی فصلی پاییز شماره 3 بر روی شناسایی سال های آنالوگ با تاکید بر چشم انداز آتی شاخص ENSO، مشابه با وضعیت احتمالی پاییز 96 تمرکز خواهیم داشت. سپس با تعریف این سال ها در وبسایت مرکز ملی پیش بینی محیطی (NCEP) پلات های مربوطه در خصوص بی هنجاری های ارتفاع تراز میانی (Z500)، متوسط فشار سطح دریا (MSLP)، بارش و دما برای این سال ها و برآیند کلی آنها ترسیم می گردد.


با توجه به میزان همبستگی های قوی بین میزان بارش و ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال با مولفه های مختلف شاخص انسو طی فصل پاییز، مبنای شناسایی سال های آنالوگ را بر روی شاخص انسو متمرکز می نمائیم.همانطور که ملاحظه می گردد، میزان ضریب همبستگی بین شاخص نینو 3.4 (بعنوان نمایه اقیانوسی انسو) و الگوی نابهنجار ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال طی میانگین سه ماهه اکتبر - دسامبر بر روی بخش وسیعی از ایران و منطقه 0.5- می باشد، که همبستگی قوی و منفی (رابطه معکوس)  بین SST ناحیه نینو 3.4 و میزان ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال را در منطقه و ایران نشان می دهد. از طرفی بین میزان بارش ها در بخش وسیعی از کشور طی سه ماهه اکتبر - دسامبر با تغییرات SST نینو 3.4 همبستگی قوی و مثبتی (رابطه مستقیم)  وجود دارد. در نتیجه از نقشه بالا می توان دریافت که با گرایش شاخص انسو به وضعیت گرم (ناهنجاری های مثبت SST نینو 3.4 و منفی شاخص SOI) میزان ارتفاع بر روی منطقه و ایران کاهش داشته و بر میزان بارش ها افزوده می گردد، الگوی همبستگی ها نشان دهنده قوی تر بودن این  رابطه طی ماه های مهر تا آذر (بخصوص مهر و آبان) می باشد. 


ادامه مطلب ...

پیش بینی فصلی پاییز 96: بررسی خروجی ژوئیه 2017 مدل ECMWF و JMA (شماره 2)

دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 01:07اولین نوشتار از پیش بینی فصلی پاییز 96 در تاریخ 6 تیر 96، با بررسی تاکید بر آخرین خروجی مدل های آب و هوایی جهانی صادر شد، که آن پیش بینی 7 مدل آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس برآِیند این مدل ها میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی نرمال و کمتر از نرمال بر روی جنوب غرب روسیه، کاسپین و دریا سیاه سبب تراف بر روی شرق مدیترانه شده، این عامل سیکلونی در منطقه سبب تقویت جریانات مرطوب زای غربی - جنوب غربی بطرف ایران می گردد.


چکیده تحلیل مدل خروجی ژوئیه 2017 مدل ECMWF و JMA در دومین نوشتار پیشبینی فصلی پاییز 96


در نوشتار دوم نگاهی  بر روی خروجی ژوئیه 2017 مدل ECMWF و JMA خواهیم داشت، در این بررسی، الگوهای منطقه ای و جهانی مرتبط با ناهنجاری ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال  (Z500)  و متوسط فشار سطح دریا (MSLP) در پهنه جهانی و منطقه ای مورد تحلیل قرار خواهد گرفت، سپس الگوهای جوی در ارتباط با ماه اکتبر بعنوان اولین ماه پاییز بر اساس برونداد مدل JMA بررسی می گردد. ماحصل تفسیر مدل های فوق، افزایش بیهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال به سبب تقویت شدت پرفشار جنب حاره ای را بر روی منطقه نشان می دهد. از طرف دیگر الگوهای مرتبط با بی هنجاری های MSLP نشان دهنده افزایش میزان فشار سطح دریا تا 1 هکتوپاسکال بالاتر از نرمال بر روی دریا مدیترانه می باشد که جابجایی بالاسویی بطرف شمال روباد جبهه قطبی که در سطح زمین با زبانه های کمفشار همراهی می شوند را نشان می دهد. 

الگوهای بارش فصلی برای سه ماهه اکتبر تا دسامبر 2017 از خروجی مدل ECMWF بیانگر وضعیت نرمال میانگین بارش در بیشتر نواحی کشور بوده با احتمال تا 50 درصد بر روی بخش هایی از نیمه جنوبی و شرقی کشور بی هنجاری مثبت (فراتر از نرمال) را نشان می دهد. از نظر دمایی نیمه غربی کشور احتمال بالاتری در جهت بروز دماهای فراتر از نرمال در طی سه ماهه اکتبر - دسامبر را نشان داده و بر روی نواحی از غرب کشور با احتمال 60 درصد و در سایر بخش های جنوبی تا 50 درصد بی هنجاری مثبت دما طی سه ماهه پاییز محتمل می باشد. 

در نهایی چشم انداز الگوهای شاخص های پیوند از دور بر اساس سیمای کلی الگوی ناهنجاری تراز 500 هکتوپاسکال سه ماهه اکتبر تا دسامبر 2017 مدل ECMWF استخراج و تفسیر شد، نتایج به طور مکل عبارتند از:


+AO +& NAO +& PNA +& EA-WR+ SCAND+& NCPI


مشروح تحلیل تحلیل مدل خروجی ژوئیه 2017 مدل ECMWF و JMA در دومین نوشتار پیشبینی فصلی پاییز 96


در بررسی نقشه های پیش بینی فصلی سه ماهه اکتبر - دسامبر 2017 مدل ECMWF، استقرار مرکز یک ناحیه پر ارتفاع بر روی اروپا خود نمایی می کند، بطوریکه در مرکز اروپا ارتفاع لایه تراز 500 هکتوپاسکال تا حدود 40 متر بالاتر از نرمال می باشد. از طرف دیگر بر روی منطقه بزرگی از غرب روسیه و حوضه دریا کاسپین وضعیت بی هنجاری ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال مقادیر نرمال (5+- متر) دیده می شود. از اینرو، بر روی اروپا برآیند گردش جریانات واچرخندی (آنتی سیکلونی ) ست که سبب تقویت فرابار و توده هوای پرفشار بر روی این منطقه می گردد و بالعکس، بر روی آسیا غربی و میانه، گردش جریاناتِ چرخندی بر روی شمال دریا کاسپین حاکم خواهد شد. این اتفاق سبب خواهد شد که بر روی غرب آسیا فرارفتِ سرد رخ داده و این فرارفت خود سبب ایجاد موج های کم ارتفاع در حد فاصل دریا سیاه تا کاسپین شود. 


بر روی ایران، ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال تا 20 متر بالاتر از نرمال و بر روی سایر نواحی خاورمیانه شامل شبه جزیره عربستان تا 10 متر بالاتر از نرمال های بلند مدت می باشد. از اینرو شدت فشار زیاد جنب حاره طی این مدت در سطح منطقه بالاتر از حدود نرمال های بلند می باشد و با توجه به آرایش الگوهای ارتفاع تراز 500 هتوپاسکال وزن اصلی آن گرایشی به سمت شرق را نشان می دهد.


با توجه به الگوی های MSLP خروجی مدل فصلی ECMWF طی سه ماهه اکتبر تا دسامبر 2017،در نقشه احتمالاتی الگوی نابهنجاری متوسط فشار سطح دریا (MSLP) ملاحظه می گردد که بر روی بخش وسیعی از اروپای مرکزی و حوضه دریا مدیترانه فرانرمال MSLP با احتمال 40 تا 60 درصد وجود دارد، تقویت زبانه های توده هوای پرفشار بر روی اروپا و نفوذ بیشتر زبانه های پرفشار غربی به ایران در پی شکلگیری این الگو محمتل می باشد. از طرفی بر روی بخش وسیعی از آسیا (روسیه) سیگنال های واضحی از نوع آنومالی MSLP مشاهده نمی شود اما در نقشه ی میانگین اسمبل بر روی نواحی از مرکز آسیا و منطقه سیبری بین 0.5 تا 1 هکتوپاسکال کمتر از مقادیر نرمال های بلند مدتیش بینی می گردد. بر روی شبه قاره هند، دریا عرب، عمان، اقیانوس هند و جنوب شبه جزیره عربستان تا 60 درصد بی هنجاری مثبت MSLP احتمال می رود.

در سرتاسر بخش وسیعی از شمالگان چشم انداز احتمال آنومالی منفی MSLP بیانگر گرایش فاز AO به سمت مثبت خواهد بود که همسو با فاز مثبت NAO می باشد.


ادامه مطلب ...

سامانه بارش زا در استان تهران رکورد زد؛ پر بارش ترین ایستگاه استان آبعلی با 728.7 میلی متر

شنبه 24 تیر 1396 ساعت 22:17با سلام خدمت همراهان عزیز؛

خوب، همانطور که مستحضر هستید، سامانه بارش زایی طی روزهای اخیر در بخش های شمالی کشور فعالیت نموده، به موجب آن بروز بارش های قابل توجهی در برخی از ایستگاه های واقع در دامنه های البرز  به ثبت رسید. در برخی از نواحی استان البرز و تهران سبب بالا آمدن آب روخانه ها و جاری شدن سیلاب را به همراه داشت. فعالیت سامانه ناپایدار طی 2 روز اخیر در سطح استان تهران نیز سبب وقوع بارش های مطلوبی  گردید. بر اساس آمار منتشر شده از وزارت نیرو برآیند میزان بارش ها در ایستگاه های بارانسنجی این وزارتخانه به شرح نمودار ذیل می باشد:در بین ایستگاه های موجود، جاجرود با مجموع بارش 48.5 میلی متر بالاترین میزان بارش ها را از آن خود نمود. پس از آن ایستگاه  پلور (لار) با 40 میلی متر بیشترین میزان بارش را در بین بارانسنجی های وزارت نیرو به خود اختصاص داد. از ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی، بیشترین میزان بارش ها از آن ایستگاه لواسان و دماوند بترتیب با 35.9 و 35.6 میلی متر بوده ست. در شهر تهران نیز بارش های مطلوبی طی 2 روز اخیر به ثبت رسیده ست. بطوری که از ایستگاه شمیران واقع در شمال شرق شهر تهران مجموع بارش ها ارتفاعی برابر با 26.3 میلی متر را نشان می دهد. از ایستگاه مهرآباد نیز مجموع بارش های ناشی از فعالیت سامانه به 9.4 میلی متر رسیده ست.با توجه به نمودار فوق، مقدار تجمعی بارش های این سامانه ناپایدار، انحراف قابل توجهی نسبت به میزان مقادیر نرمال بلند مدت تیر ماه را نشان می دهند. بطوری که بیشترین میزان نابهنجاری بارش از آن ایستگاه شهریار با 28.3 میلی متر بوده ست.


آمار تجمعی بارش از ابتدای سال آبی جاری از 1 مهر 95 لغایت 24 تیر 96 نشان می دهد که پربارش ترین ایستگاه ها در بین ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی؛ ایستگاه آبعلی با مجموع بارش 728.7 میلی متر بوده ست رتبه بعدی را ایستگاه بارانسنجی پلور (لار) با 625.6 میلی متر به خود اختصاص داده ست. پس از آن ایستگاه های رودک جاجرود با 575.5 و دماوند با 530 میلی متر در رتبه های بعدی پر بارش ترین ها واقع می باشد.بررسی فعالیت توده هوای موسمی بر روی جنوب شرق کشور طی 14 روز آینده

جمعه 23 تیر 1396 ساعت 20:33کلیاتی بر وضعیت اخیر موسمی تابستان 96

موسمی جنوب غربی  هند (Southwest Monsoonهمچنان به تاخت و تاز در شبه قاره و بخش هایی از جنوب شرق آسیا به همراه  بارش باران های سنگین گسترده ادامه می دهد. سیل گسترده در بنگلادش و استان آسام (Assam) در هند گزارش شده است. اداره هواشناسی هند (IDM) پیش بینی می کند موسمی جنوب غربی هند  پیشرفت خود را به سمت  شمال کشور تداوم دهد. در حال حاضر حد شمالی موسمی برفراز شمال هند، کمی جنوبی تر از موقعیت متوسط آن برای این موقع از سال است. بارش باران های سنگین سبب جاری شدن سیل و رانش زمین، با گزارش چندین مرگ و میر در جنوب چین و جنوب جزیره ژاپنی کیوشو (Kyushu) گردیده ست. رسانه های محلی گزارش دادند، بارندگی سیل آسا بین 4 و 7 ژوئیه، از جمله 590 میلی متر طی دو روز در بخش هایی از کیوشو (تقریبا دو برابر متوسط ماهانه)، و طوفان های تندری (Thunderstorm) با حداکثر نرخ بارش بیش از 80 میلی متر بر ساعت درنوردیدند. بارش شدید در نتیجه عبور طوفان شدید استوایی نانمادول Nanmadol (یا ایمونگ Emong) و تعامل آن با  جبهه مه یو Meiyu (یا بایو Baiu) رویداده ست - یک سیستم آب و هوا ایستای شبه ساکن در منطقه شمال غرب اقیانوس آرام در این زمان از سال است. 


نقشه موقعیت مکانی توده هوای موسمی 2017 شبه قاره هند؛ خطوط قرمز رنگ زمان نرمال موقعیت مکانی توده هوای موسمی و خطوط سبز رنگ موقعیت مشاهده شده طی فصل موسمی 2017. همانطور که مشاهده می شود بر فراز شمال، شمال غرب شبه قاره و جنوب پاکستان موقعیت توده هوای موسمی قدری جنوبی تر از موقعیت نرمال بلند مدت آن طی برهه اواسط ژوئیه می باشد.


احتمال تقویت مادن جولیان نوسان (MJO)، وضعیت خنثی ENSO و وضعیت خنثی _ مثبت ضعیف IOD

سیگنال MJO طی دو هفته گذشته عمدتا ضعیف یا غیر قابل تشخیص بوده است، اما چندین مدل اقلیمی بین المللی،  پیشروی شرقسو منظم و تقویت نسبی را بر فراز اقیانوس هند شرقی یا غرب قاره دریایی (Maritime Continent) پیش بینی نمودند. این سناریو به طور معمول منجر به ادامه شرایط فعال بادهای موسمی هند و افزایش ابرناکی و بارش بر فراز بخش هایی از قاره دریایی می گردد. 

در حال حاضر شاخص های جوی و اقیانوسی مورد استفاده برای سنجش وضعیت ال نینو نوسان جنوبی (ENSO) در محدوده خنثی هستند. شاخص نوسان جنوبی (SOI) با توجه به فشار جوی بالاتر از نرمال در سراسر شمال استرالیا در وضعیت منفی (خارج از محدوده خنثی) بود. در روزهای اخیر، SOI به سطح خنثی بازگشت. تمام مدل های اقلیمی بین المللی به غیر از یک مورد که توسط اداره هواشناسی استرالیا مورد بررسی واقع شدند، نشان می دهد به احتمال زیاد حاره اقیانوس آرام برای باقی سال 2017 در وضعیت ENSO خنثی باقی می ماند. دو قطبی اقیانوس هند (IOD) در شرایط خنثی می ماند. سه مورد از شش مدل آب و هوایی نشان می دهد، یک رویداد مثبت IOD طی فصل تابستان جاری توسعه خواهد یافت، بیشتر مدل های دیگر اگرچه به آستانه رویداد مثبت IOD نزدیک می شوند، اما همچنان در محدوده مقادیر خنثی باقی می مانند. 


ادامه مطلب ...

( تعداد کل: 17 )
   1       2       3       4    >>