به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید

دیده بانی آب و هوا - ویرایش آپریل 2017: نیم نگاهی به تابستان پیشرو !

پنج‌شنبه 4 خرداد 1396 ساعت 19:51


نویسنده: تیم SINTEX-F مورخ 18-05-2017

پیش بینی فصلی

ترجمه مهرداد شهبازی 


درختان گیلاس در پردیس دانشگاه یوکوهاما


ما در اواسط بهار هستیم و درختان گیلاس در محوطه دانشگاه یوکوهاما کاملا شکوفا شدند و بعضی از برگ های سبز شروع به جوانه زدن کردند. (عکس را ببینید) بر اساس اعلام آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) سطح دماها در شرق ژاپن در حدود نرم متوسط ماه آپریل قرار داشت، در حالی که میزان بارش قدری کمتر از مقادیر بلند مدت به ثبت رسید. (به استناد از منابع سایت های ژاپنی) در چند ماه آینده گرمای تابستان برای ما (ژاپن) تعدیل خواهد شد. پس چه شده است تابستان امسال تصمیم به مهربانی دارد؟


با توجه به مدل SINTEX-F، دما هوا به جز در جنوب شرق روسیه و شمال استرالیا در اکثر نقاط جهان بالاتر از میانگین خواهد بود. پیش بینی می شود میزان بارش در شرق آسیا، جنوب شرق آسیا و غرب آفریقا بالاتر از میانگین و در شمال برزیل، اندونزی، شرق چین و هند کمتر از میانگین بلند مدت باشد. 


نواحی حاره می تواند نقش مهمی در این الگوی بارشی ایفا نمایند. پیش بینی  می شود دماها در شرق حاره اقیانوس آرام افزایش یافته که به منزله یک رویداد النینو ست. در حاره اقیانوس هند یک رویداد فاز مثبت دو قطبی (IOD) با الگوی دماهای گرمتر از میانگین در غرب و سردتر در شرق پیش بینی می شود. برآیند اثر این رویدادها باید سبب سرکوب فعالیت های همرفتی بر فراز شرق اقیانوس هند و قاره دریایی (Maritime Continent) شود. 


 مشاهدات قبلی شرایط همزمان ال نینو و فاز مثبت دو قطبی هند در سال های 1997 و 2015 ، نشان دهنده  وقوع  گسترده نابهنجارهای (حدی) اقلیمی ست.

 

 

پیش بینی دما هوا و بارش برای دوره ژوئن تا اوت 2017


تصویر 1. چشم انداز نابهنجاری دما هوا (برحسب درجه سلسیوس، میانگین ژوئن - اوت)، مبدا زمانی پیش بینی 1 آپریل 2017. 


همانطور که در بالا بدان اشاره شد، سطح دما هوا (شکل 1) در غالب مناطق جهان بالاتر از حد متوسط بوده و تنها در  معدود نواحی از جمله جنوب شرقی روسیه و شمال استرالیا خنک تر از میانگین پیش بینی شده ست.


شکل 2. پیش بینی ناهنجاری بارش (میلی متر در روز، متوسط ژوئن - اوت).  مبدا زمانی پیش بینی 1 آپریل 2017


میزان بارش برای دوره ژوئن تا اوت (شکل 2) در شرق، جنوب شرق آسیا و غرب آفریقا بالاتر از نرمال و در شمال برزیل، اندونزی، استرالیا، شرق چین و هند کمتر از حدود مقادیر بلند مدت پیش بینی شده ست. 


در مورد ژاپن، شرایط کمی گرمتر از میانگین و بارش های بالاتر از نرمال برای تابستان پیش بینی می شود. لطفا این نکته را به یاد داشته باشید که دقت پیش بینی مدل در عرض های جغرافیایی میانه و بالا محدود ست. 


سطح دما اقیانوس برای دوره ژئن تا اوت


شکل 3. چشم انداز نابهنجاری های SST (درجه سلسیوس) طی دوره ژوئن - اوت. مبدا زمانی 1 آپریل 2017.


 در تضاد با نوسانات روزانه وضع هوا، تغییرات فصلی آب و هوا قویاً متاثر از تغییرات دماهای سطح آب دریا (SSTs) می باشد. بویژه در نواحی حاره که در آن SST ها گرمتر از سایر نواحی می باشد، حتی تغییرات کوچک می تواند منجر به بروز اثرات قابل توجه گردد.


با توجه به پیش بینی مدل SINTEX-F، در شرق حاره اقیانوس آرام، SST ها طی فصل تابستان بالاتر از میانگین افزایش خواهد یافت که در برگیرنده یک رویداد النینو ست (شکل 3). در حالی که شرق حاره اقیانوس هند نسبت به میانگین سردتر خواهد شد، حوزه غربی آن رو به گرمتر شدن خواهد رفت. این شرایط نشاندهنده توسعه یک رویداد فاز مثبت دو قطبی اقیانوس هند (IOD) می باشد.


در ژاپن وقوع همزمان دو پدیده می تواند سبب دماهای سردتر از نرمال در شمال و گرمتر از میانگین بلند مدت در غرب کشور گردد [تحت اللفظی: شمال-سرد-غرب-داغ]. النینو منجر به تضعیف پر ارتفاع وگاساوارا (یک سیستم پر فشار بر فراز جنوب شرق جزیره هونشو Honshu Island) شده و این شرایط منجر به ایجاد ناپایداری، بارش و دماهای سردتر بر فراز ژاپن می نماید. از سوی دیگر، فاز مثبت دو قطبی اقیانوس هند (IOD) که غرب ژاپن را تحت تسلط دارد، تاثیر النینو را کاهش داده، منجر به دماهای گرم می شود.


هزمانی النینو و فاز مثبت IOD تنها در دو مورد مشاهده شد: در سال های 1997 و 2015. بنابر این، از منظر آماری، راهنمای اندکی برای بیان چگونگی تاثیر آن وجود دارد.شکل 4. سیر تکاملی   شاخص های نینو 3.4 (پانل بالا) و IOD (پانل پایین) بر حسب درجه سلسیوس. خطوط آبی مشاهدات را نشان می دهد. پیش بینی ها (مبدا زمانی 1 آپریل) مولفه های اسمبل بصورت منفرد  و با پراکندگی  (خطوط خاکستری) و میانگین شان (خطوط قرمز). 


برای ارزیابی بلند مدت دو حوضه حاره اجازه دهید بر روی شکل 4 متمرکز شویم، که 2 مولفه سودمند را نشان می دهد: شاخص نینو 3.4 که دارای دمایی فراتر از 0.5+ سلسیوس طی آپریل و 1+ درجه سلسیوس در ژوئن پیش بینی گردیده ست. (خط قرمز در پانل بالایی شکل 4)، بنابر این اوج آن در زمستان پیشرو رخ می دهد. همانطور که قبلا گفتین، اگر حقیقتا النینو دیگری در سال 2017 توسعه یابد، به احتمال زیاد به طلسم شرایط مطلوب لانینا که در طول 10 سال گذشته یا بیشتر غالب بوده ست پایان می دهد. در عوض، ما ممکن ست ما وارد یک دوره طولانی مدت شرایط النینو شویم. این قطعا به معنای پایان به اصلاح "وقفه" گرم شدن کره زمین و طلیعه یک دوره شتاب گرمایش خواهد بود .


شاخص IOD  پیش بینی شد که در ماه آپریل به بیش از 0.5+ و 1+ درجه سلسیس رسیده و در فصل پاییز به اوج برسد. توجه داشته باشید،  دامنه مولفه های اسمبل (خطوط خاکستری در شکل 4، پانل پائین) بسیار زیاد ست، بنابر این هنوز کاملا نامشخص ست، بدرستی چه میزان این رویداد قوی  خواهد بود.


شرایط آب و هوای غیر عادی و حوادث اقلیمی نه تنها تحت تاثیر النینو / لانینا ست بلکه با دوقطبی اقیانوس هند نیز در ارتباط می باشند. وقوع همزمام ال نینو و فاز مثبت دو قطبی اقیانوس هند نگرانی را برای خشکسالی در حال توسعه در اندونزی و استرالیا را افزایش می دهد. توسعه بیشتر آن باید بدقت نظارت شود. 


نظرات (3)
پنج‌شنبه 11 خرداد 1396 ساعت 13:09
تا جایی که دیدم حرفی از کشور خودمان نبود! اگر شد از تابستان امسال ایران هم بگویید.پارسال که گرما تا اواخر آبان ادامه داشت! امسال چطور؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام شما

شما میتوانید از این پست ها استفاده نمائید:

http://iranclimate.ir/1396/03/09/post-230/

http://iranclimate.ir/1396/03/06/post-229/

http://iranclimate.ir/1396/02/27/post-226/
شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 09:29
سلام
لطفا درباره چگونگی فعالیت جنب حاره ای در اقیانوس هند وتاثیرات احتمالی آن بر مناطق جنوب شرق وجنوب کشور درتابستان96توضیحاتی بفرمایید.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام

میتوانید پست های ذیل را مورد مطالعه قراردهید:

http://iranclimate.ir/1396/03/09/post-230/

http://iranclimate.ir/1396/03/06/post-229/

http://iranclimate.ir/1396/02/27/post-226/
جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 14:34
با سلام.یعنی آب و هوای ایران چطور خواهد بود خشک سالی یا تر سالی؟؟
من متوجه نشدم مطلب رو.
متنتون خیلی علمی بود یعنی واقعا کسی که کارشناس این رشته نباشه متوجه نمیشه.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام

میتوانید پست های ذیل را مورد مطالعه قراردهید:

http://iranclimate.ir/1396/03/09/post-230/

http://iranclimate.ir/1396/03/06/post-229/

http://iranclimate.ir/1396/02/27/post-226/
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.