به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید

گرمای زودرس تابستان 96 آمیزه ای با رگبارهای غیر معمول؛ مونسون 2017 هند بر سر دوراهی وضعیت شاخص ENSO !

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 00:47الگوی نابهنجاری ارتفاع تراز میانی (Z500) / احتمالاتی (بالاترین سطح محتمل) Prob (درصد) و میانگین Mean (متر)


بر اساس مدل های آب و هوایی بر روی عروض حاره تا 40 درجه شمالی جنوب غرب آسیا محتمل ترین سطح نابهنجاری ارتفاع تراز فشار 500 هکتوپاسکال بین 50 تا بیش از 70 درصد (مثبت) پیش بینی می شود که به معنای بالاتر از نرمال بودن ارتفاع لایه تراز میانی در محدوده یاد شده خواهد بود. این شرایط در بروندادهای نقشه میانگین نابهنجاری ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال، نابهنجاری در حدود 10 الی 20 متر فرانرمالی بر روی حوزه جنوب شبه جزیره عربستان و شرق دریا عمان را نشان می دهد که بیانگر مرکز شدت فشار زیاد جنب حاره طی ماه های ژوئن - ژوئیه - اوت 2017 می باشد. 


بر روی سرتاسر عروض منطقه معتدله از شرق اقیانوس اطلس تا اروپای مرکزی محتمل ترین سطح نابهنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال به صورت No sig  و میانگین نابهنجاری  5+- متر در محدوده نرمال واقع می باشد. 


 

 الگوی نابهنجاری میانگین فشار سطح دریا (MSLP) / احتمالاتی (بالاترین سطح محتمل) Prob (درصد) و میانگین Mean (هکتوپاسکال)


الگوهای مرتبط با نابهنجاری فشار سطح دریا (MSLP) بر روی حاره جنوب شرق آسیا و سرتاسر حاره جنوب و جنوب غرب آسیا به میزان 50 تا بیش از 70 درصد فراتر از نرمال بوده که میانگین نابهنجاری ها وضعیت متوسط 5+- هکتوپاسکال را نشان می دهند. بر روی سرتاسر عرض معتدله بر روی اروپا محتمل ترین ناهنجاری فشار سطح دریا 40 تا 50 درصد کمتر از نرمال دیده می شود.


برآیند الگوهای فشار و ارتفاع جو نشان دهنده قوی تر از نرمال بودن مرکز فشار زیاد جنب حاره ای بر روی خاورمیانه و فعالیت معمول سامانه های کمفشار بر روی عرض معتدله اروپا را نشان می دهد. 

الگوی نابهنجاری بارش و دما  (Precip. & Temp) / احتمالاتی (بالاترین سطح محتمل) Prob (درصد) و میانگین Mean (میلی متر / درجه سلسیوس)


بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از برآیند برونداد مدل های آب و هوایی  احتمال بروز گرمای زودرس در اواخر بهار و طی اوایل تابستان 96 وجود خواهد داشت. بطور کل میانگین دمای هوای فصل تابستان 96 در غالب نواحی کشور بالاتر از حدود نرمال های بلند مدت خواهد بود. میانگین دما هوا فصل تابستان 96 بین 0.5 + الی 1.5 درجه سلسیوس بالاتر از حدود نرمال های بلند پیش بینی می شود که این شرایط در بخش هایی از شرق و جنوب شرق کشور تا 1.5+ درجه سلسیوس فراتر از نرمال های بلند مدت خواهد بود.


با توجه به ساختارالگوهای فشاری و ارتفاعی طی تابستان 96 احتمال رخداد بارز رگبارهای تابستانه در برخی از نواحی کشور دور از انتظار نبوده و از این رو ویژگی این تابستان می تواند در این مناطق به شکل بارش های فراتر از نرمال بلند مدت باشد.
الگوی نمایه بادهای u در میانگین لایه تراز 200 تا 850 هکتوپاسکال


نمایه بادهای u در میانگین لایه تراز 200 تا 850 هکتوپاسکال بروی خزر منفی و روی جنوب فلات ایران مثبت بوده و این نشان دهنده آنست که برآیند جریانات بروی مدارات شمالی سیکلونی خواهد بود که نشانه جابجایی هسته روباد جنب حاره ای نسبت به موقعیت نرمال موقعیت سال داشته و بالطبع نوسانات مکانی نصفالنهاری مرکز پر ارتفاع جنب حاره ای مطرح خواهد بود. بر روی حوزه فلات ایران جریانات برگشتی در ضلع شمالی واچرخندی پر ارتفاع جنب حاره،  جریانات غربی  و در حاره دریا عرب و شمال اقیانوس هند ضلع جنوبی پر ارتفاع تقویت جریانات برگشتی شرقی موجب وضعیت نرمال جت حاره شرقی بر روی عرض جنب حاره شمال اقیانوس هند خواهد شد.چشم انداز فصلی وبسایت آب و هوایی اکیو ودر (Accuweather)


همواره بر چشم اندازهای آب و هوایی وبسایت اکیوودر بعنوان یکی از منابع مطرح در حوزه آب و هوا توجه مینمائیم، از اینرو در این بخش به برخی از مطلب مرتبط با الگوهای آب و هوای منطقه در پیش بینی فصلی این وبسایت می پردازیم:


با توجه به چشم اندازهای آب و هوایی وبسایت اکیوودر (Accuweather) پتانسیل برای فعالیت چندین طوفان حاره بر روی دریا عرب طی تابستان 2017 وجود دارد. گرمایش غیر معمول در شمال غرب اقیانوس هند میتواند بعنوان یک عامل تقویت کننده بر روی سایکلون های حاره ای دریا عرب طی ماه های ژوئن تا اوت مطرح گردد.مونسون 2017 شبه قاره هند؛ آیا بارش های موسمی امسال فراتر از انتظارها خواهد بود ؟


اگرچه پیش تر اداره هواشناسی هند (IMD) بعنوان متولی رسمی در امر پیش بینی آب و هوای این کشور از بارش های فراتر از نرمال طی ماه های ژوئن تا سپتامبر امسال خبر داده ست، اما بخش خصوصی آب و هوا هند (Skymet) بارش های این کشور را 96 درصد نرمال (LPA) برای ماه های فصل مونسون پیش بینی می کند. ال نینو، یک گرمایش  دمای سطح اقیانوس در اقیانوس آرام شرقی و مرکزی، به طور معمول  هر چند سال رویداده و در ارتباط با میزان عملکرد محصولات کشاورزی، آتش سوزی و سیل در شبه قاره هند می باشد. دفتر اداره هواشناسی استرالیا گفت: اخیرا، در برخی از مدل های اقلیمی بین المللی احتمال ال نینو در سال جاری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است. پنج  از هشت مدل، هنوز هم نشان می دهدحاره ی اقیانوس آرام  میتواند آستانه رخداد ال نینو در طول نیمه دوم 2017 را رد کند.
کایل Tapley، یک هواشناس در حوزه کشاورزی مرتبط با  خدمات آب و هوا ایالات متحده (MDA)، اظهار داشت که انتظار می رود مونسون امسال کمی زیر حد نرمال  در هند باشد اما وضعیت فاجعه آمیز نخواهد بود.Tapley به رویترز گفت :"در طول فصل باران های موسمی در هند ما در شرایط  احتمالی انتقال (گذار) به ال نینو قرار خواهیم داشت، بنابراین من فکر نمی کنم تاثیر بسیار زیادی داشته باشد."


اداره هواشناسی هند (IDM)، که در تاریخ 18 آوریل پیش بینی کرده بود، باران های موسمی طی امسال در 96 درصد متوسط ​​50 ساله( 89 سانتی متر) قرار خواهد داشت، هشدار  داد که الگوهای آب و هوایی پویا هستند. بارش های متوسط (نرمال) هند، بارشی بین 96 الی 104 درصد از متوسط ​​50 سال تعریف می شود. اتحادیه کشاورزی هند(FFM) در بیانیه ای روز دوشنبه گفت: در حال حاضر ابلاغ لازم به ایالت های مختلف کشور جهت بررسی آمادگی خود  برای مدیریت تاثیر احتمالی شرایط بارش های زیر نرمال بر کشاورزان ارسال شده ست.اطلاعات دولتی نشان می دهد که تنها یک بار در چهار سال گذشته بارش های حقیقی (ثبت شده) بالاتر از پیش بینی های رسمی IMD بوده ست.


بر اساس نقشه شماتیک پیش بینی فصلی وبسایت Accuweather بارش های نافع بر روی بخش اعظم شبه قاره هند مورد انتظار می باشد، تعامل بین جریاناب غربی مرطوب در سراسر اقیانوس آرام با بادهای موسمی جنوب غربی سبب بارش های موثر بر روی بخش وسیعی از شبه قاره هند تا جنوب شرقی چین می گردد. این بارش ها میتواند تاثیر عمیقی بر کمرنگتر شدن اثرات خشکسالی چند ساله در غالب منطقه داشته باشد. این بارش ها حتی ممکن است در عین حال که رطوبت مورد نیاز برای کشاورزان را تامین نماید حوادث جاری شدن سیلاب مخرب را سبب گردد.


دورتر در شمال به دور از تاثیر توده هوای موسمی ، برخی از نواحی شرق قزاقستان تا شمال غرب و شمال مرکزی چین و غرب و مرکز مغولستان می تواند شرایط قدری مرطوب تر از نرمالی را تجربه نمایند. در چنین شرایطی، خشکسالی در بخشی از جنوب شرق هند با تاخیر برطرف شده و یا بازگشته و در بخش هایی از شمال غرب شبه قاره هند و پاکستان، میتواند توسعه یابد.


انتظار بر این هست شرایط خشکسالی به بخش وسیعی از اندونزی یا مالزی به سبب توسعه شرایط النینو ضعیف در ترکیب با آب هوای گرم سرتاسر بخش غربی اقیانوس هند (IOD +) باز گردد. ناحیه پرفشار حومه ژاپن منجر به محدودیت بارش بر ای بخش وسیعی از جنوب شرق آسیا خواهد شد.


مدل های آب و هوایی احتمال وقع النینو 2017 را کاهش دادند!دمای سطح آب دریا (SST) از ابتدای سال میلادی جاری  در حاره اقیانوس آرام گرمتر از میانگین واقع بوده اما همچنان این گرمایش کمتر از آستانه های تعریف النینو می باشد.  از اینرو شاخص ENSO هم اکنون در وضعی خنثی (طبیعی) خود واقع می باشند که به فاز لانادا مشهور ست. علی رغم کاهش احتمال بروز النینو در سال 2017، نمیتواند رویداد یک النینو را در ادامه سال مردود دانست. چشم انداز کارگروه انسو سازمان هواشناسی استرالیا وضعیت شاخص انسو را در وضعیت "مشاهده النینو" اعلام نموده ست که به معنای احتمال حدودا 50 درصدی توسعه النینو طی ماه های آتی به شمار می رود. برخی از مولفه های اتمسفری طی دو هفته اخیر تغییراتی را شاهد بوده اند که با این وجود هنوز پایین تر از آستانه های سطح النینو قرار دارند. برخی از مدل های بین المللی آب و هوا احتمال بروز النینو را نسبت به ماه گذشته کاهش داده اند. با این وجود، 5 از 8 مدل آب و هوایی هنوز نشان دهنده امکان عبور حاره اقیانوس آرام از آستانه های تعریف النینو طی نیمه دوم سال 2017 می باشد. لازم به ذکر ست که دقت پیش یابی مدلها  در طی ماه های پاییز کاهش می یابد. شاخص دو قطبی اقیانوس هند (IOD) در وضعیت خنثی (طبیعی) خود واقع بوده، مقادیر میانگین هفتگی شاخص منتهی به 7 می 2017 به 0.3+ درجه سلسیوس رسید. 4 از 6 مدل آب و هوایی احتمال توسعه فاز مثبت شاخص IOD را طی  زمستان سال جاری نشان می دهند. 


نظرات (4)
چهارشنبه 24 خرداد 1396 ساعت 11:42
سلام ایا موسون هند درتابستان 96 به ایران می رسد
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام

از منظر بیشتر مدل های آب و هوایی میزان مقادیر بارش های موسمی بر روی جنوب - جنوب شرق کشور نرمال و کمتر از نرمال های بلند مدت خواهد بود.
چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 16:15
یا امام زمان دارم میمیرم از گرما
امتیاز: 0 0
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 20:30
سلام ممنون از مطالب مفیدتون.
بنظرتون آیا پاییز ۹۶ پر بارش خواهد بود یا روند کاهش بارش رو داره؟؟؟
چون من از منطقه تاکستان قزوین هستم برای کشاورزی و آب اون مناطق پرسیدم.
ممنون از پاسخ دهیتون.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام

پیگیر مطالب پیش بینی فصلی وبسایت باشید
شنبه 30 اردیبهشت 1396 ساعت 22:40
واقعا که شاهد گرمای زود رس هستیم این روزها هوا خیلی گرمه
امتیاز: 0 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.