به وبسایت ایرکلیما (آب و هوا ایران) خوش آمدید
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

الگوی اطلس شرقی (EA)

جمعه 24 مهر 1394 ساعت 17:44

 الگوی اطلس شرقی (EA) دومین مد مهم تغییر پذیری با فراوانی کم در اطلس شمالی می باشد و به عنوان یک مد اصلی در همه ماه ها نمایان می شود. الگوی EA از لحاظ ساختاری مشابه با NAO می باشد و شامل یک دو قطبی شمال  جنوب از مراکز ناهنجار می باشد که اطلس شمالی را از شرق به غرب پوشش می دهد. مراکز ناهنجار الگوی EA به طرف جنوب شرق تا خطوط گرهی الگوی NAO جابجا می شوند. به این دلیل، الگوی EA اغلب به عنوان یک الگوی تغییر جهت یافته جنوبسو NAO تفسیر می شود. با این حال، میانه عرض جغرافیایی پائین تر دربرگیرنده یک ارتباط قوی جنب حاره در رابطه با تعدیل شدت و مکان پشته جنب حاره می باشد. این ارتباط جنب حاره، الگوی EA را متمایز از همتای NAO آن می کند. این الگوی EA مشابه با الگوی نشان داده شده در مطالعه بارنستون و لیوزی (1987) می باشد، اما به طور متمایزی متفاوت از الگوی EA می باشد که در اصل توسط والاس و گوتزلر (1981) تعریف شده است.


ادامه مطلب ...

وضعیت پوشش برف اوراسیا (Euraia Snow Cover)

جمعه 24 مهر 1394 ساعت 09:04

 افزایش پوشش برف غرب روسیه


یکی از فاکتورهای اقلیمی بسیار مهم  که در عرض های شمالی موقعیت کشور ما در حال رخداد هست، مساله پوشش برف روسیه می باشد. به لحاظ پوشش برف این موقع از سال که ماه اکتبر و آغاز شکل گیری پوشش برف روسیه و اوراسیاست در وضعیت مطلوبی قرار داریم. طبق آرشیو مرکز ملی یخ / (National Ice Center (NIC ما به لحاظ پوشش برف اوراسیا از خیلی از سال ها در رتبه های بالاتری هستیم، اما از رکودهای ثبت شده چندین رتبه پایین هستیم. مهم ترین مساله ای که اخیرا یعنی در روز ۱۸ مهر اتفاق افتاده یک نوع انفجار در پوشش برف غرب روسیه است. بطوری که در تصویر منتشر شده روز ۱۰ اکتبر ما شاهد افزایش ناگهانی در پوشش برف غرب روسیه هستیم ! با توجه به آرشیو NIC کمتر سالی پوشش برف روسیه تا به این سرعت ظاهر شده، بطوری که تنها سال ۲۰۰۲ به وضعیت فعلی نزدیک تر هست. در این سال پوشش برف تا مرز اروپایی روسیه گسترش پیدا کرده بود. ما از سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ که تشکیل پوشش برف سریعی داشتند جلوتر هستیم. اگر این پوشش برف غرب روسیه نقطه آغاز پوشش برف فرانرمال در اسکاندیناوی باشد، می تواند در ترکیب با عوامل دیگر به بلاکینگ عرض های بالاتر منتج شود.شکل ۱. تصویر پوشش برف و یخ روز ۹ اکتبر ۲۰۱۵ (۱۷ مهر ۹۴) سمت راست و روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ (۱۸ مهر ۹۴) سمت چپ؛ منبع: آرشیو داده های NIC (مرکز ملی یخ).

 


ادامه مطلب ...